Zarządzanie innowacjami - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie innowacjami - podstawowe pojęcia - strona 1 Zarządzanie innowacjami - podstawowe pojęcia - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcia:
Innowacja- wynik twórczej pracy ukierunkowanej na wprowadzenie zmiany w systemie
funkcjonowania organizacji, która spełnią jej potrzeby i przynosi korzyści
Potencjał innowacyjny- całokształt zasobów i możliwości których wykorzystanie może być
skierowane na innowacyjne rozwiązania aktualnych i perspektywicznych problemów
organizacji
Możliwości innowacyjne- potencjał i zasoby innowacyjne które organizacja zdecydowana jest
wykorzystać dla przygotowania i wdrożenia innowacji przynoszących jej korzyści
Zasoby innowacyjne- część zasobów personalnych, finansowych, technologicznych,
technicznych organizacyjnych i informacyjnych, które organizacja przeznacza na działalność
innowacyjna.
Infrastruktura innowacyjna- systemy wspomagające działalność twórcza w firmie i stopień
doskonałości ich funkcjonowania (systemy szkoleń, komunikacji, motywacji i konsultingu)
Działalność innowacyjna- całokształt działań organizacji ukierunkowana na opracowanie i
wdrożenie potrzebnych i korzystnych innowacji.
Poziom innowacyjny- stopień doskonałości prowadzonej działalności innowacyjnej,
przejawiający się w spełnieniu wymagań standardu.
System innowacyjny- część systemu „organizacja” którego celem jest poszukiwanie
innowacyjnych rozwiązań istniejących problemów w ramach określonej struktury organizacji.
Proces innowacyjny- proces obejmujący sprecyzowanie potrzeby innowacyjnej, generowanie
pomysłu, jego opracowanie, wdrożenie i eksploatowanie.
Źródło innowacji- wszystkie nieoczekiwane zdarzenia zarówno pozytywne jak i negatywne
zmuszające do zmiany w celu przygotowania się do nowej sytuacji
Przedsięwzięcie innowacyjne- całokształt działań związanych z projektowaniem i
wdrożeniem pomysłu innowacyjnego.
Polityka(strategia) innowacyjna- ogół zamierzeń i celów organizacji dotyczących realizacji
celów i potrzeb innowacyjnych i w sposób formalny wdrożony przez najwyższe
kierownictwo.
Świadomość innowacyjna- element kultury organizacji polegający na zrozumieniu potrzeb
innowacji i zaangażowaniu w procesy generowania i realizacji innowacji.
Wdrażanie innowacji- końcowy proces przedsięwzięcia innowacyjnego mający na celu
praktyczne uzyskanie korzyści jakie daje innowacja
Użytkowanie innowacji- usytuowanie innowacji w standardach organizacji i przestrzeganie
właściwego jej zastosowania oraz doskonalenia.
Eksploatacja innowacji- czynności związane z wdrożeniem, użytkowaniem, transferami i
wycofaniem przestarzałej innowacji.
Projekt innowacyjny- zestaw dokumentów opisujących szczegółowo rozwiązania
innowacyjne oraz sposoby praktycznej realizacji do momentu wykorzystania.
Zarządzanie innowacjami- wszystkie działania z zakresu zarządzania , które decydują w
polityce innowacyjnej o cechach i odpowiedzialności
Cechy innowacji- sposób zróżnicowania w zależności od przyjętego kryterium którym mogał
być: organizacja, źródła
Rodzaje innowacji- ukierunkowanie na zaspokojenie różnych potrzeb.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz