Zachowania podmiotów rynkowych

note /search

Zachowania podmiotów rynkowych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1099

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 1 Zachowanie ... W ogólnym znaczeniu jest rozumiane jako „każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska stopień złożoności reakcji może być różny, od prostych czynności d...

Cechy ilościowe konsumentów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 588

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 2 Cechy ILOŚCIOWE konsumentów CECHY FIZYCZNE waga, wymiary, wzrost CECHY DEMOGRAFICZNE płeć, wiek, liczba osób w gospodarstwie domowym, faza cyklu życia rodziny CECHY SPOŁECZNO-ZAWODOWE aktywność zawodowa, wykonywany zawód, wykształcenie CECH...

Wykład - Struktura gospodarstwa domowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 3 Struktura gospodarstwa domowego i jego otoczenie Wśród zachowań gospodarstw domowych (konsumentów) można wyodrębnić następujące grupy rodzajowe: zachowania skierowane na zdobywanie środków pieniężnych (tzw. działalność zarobkowa), zachowania ...

Popyt zaopatrzeniowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 588

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 4 Popyt zaopatrzeniowy ... Nabywcy instytucjonalni zgłaszają na rynku dóbr zaopatrzeniowych tzw. popyt zaopatrzeniowy. Charakteryzuje się on tym że: Jest pochodną popytu konsumpcyjnego; Jest na ogół nieelastyczny; Ma charakter komplementarny;...

Zachowania przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2002

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 5 Zachowania przedsiębiorstw Zachowania przedsiębiorstw to wszelkie działania prowadzące firmę do osiągnięcia założonych celów Zachowania przedsiębiorstw na rynku to reakcje na działania podejmowane przez inne podmioty rynku, z którymi przedsię...

Decyzje gospodarstw domowych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 7 Decyzje gospodarstw domowych ... mogą zapadać w sferze produktów (zaspakajających potrzeby swoich członków - indywidualnie i wspólnie), pracy oraz pieniądza. W teorii zachowań gospodarstw domowych najwięcej miejsca poświęca się procesowi podej...

Kryterium adaptacji produktu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 8 Kryterium adaptacji produktu Procesem adaptacji produktu ... Nazywa się zmiany zachodzące w psychice konsumenta od czasu, kiedy po raz pierwszy usłyszy o istnieniu nowego produktu, aż do czasu, kiedy go zaadaptuje. Informacje o nowym produkc...

Rodzaje decyzji o zakupie dóbr zaopatrzeniowych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 9 Rodzaje decyzji o zakupie dóbr zaopatrzeniowych Proces zakupu nabywców instytucjonalnych Uświadomienie potrzeby; Określenie ilości i charakterystyki niezbędnego produktu; Przygotowanie szczegółowej technicznej specyfikacji niezbędnego produ...

Wykład - Ryzyko związane z zakupem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1267

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 10 Ryzyko związane z zakupem Ryzyko jest rodzajem niepewności, z którym nabywcy mają do czynienia wówczas, gdy nie mogą przewidzieć wielu istotnych konsekwencji podjęcia decyzji zakupu Ryzyko zakupu występuje wówczas, gdy nabywcy dostrzegają ni...

Analiza i interpretacja uzyskanych wyników - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 11 Analiza i interpretacja uzyskanych wyników Operacjonalizacja przedmiotu badania - ZACHOWANIA ... BADANIA ILOŚCIOWE służą rejestracji faktów rynkowych i na ich podstawie tworzeniu statystycznego obrazu zjawisk i procesów rynkowych. Pozwalają ...