Analiza i interpretacja uzyskanych wyników - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza i interpretacja uzyskanych wyników - wykład - strona 1 Analiza i interpretacja uzyskanych wyników - wykład - strona 2 Analiza i interpretacja uzyskanych wyników - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 11
Analiza i interpretacja uzyskanych wyników
Operacjonalizacja przedmiotu badania - ZACHOWANIA ...
BADANIA ILOŚCIOWE służą rejestracji faktów rynkowych i na ich podstawie tworzeniu statystycznego obrazu zjawisk i procesów rynkowych. Pozwalają na wychwytywanie prawidłowości występowania zjawisk i procesów oraz ich prognozowanie przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych i ekonometrycznych. BADANIA JAKOŚCIOWE służą rozpoznaniu opinii, preferencji i postaw wobec zjawisk i procesów rynkowych.
Dostarczają informacji dotyczących sposobu w jaki badani mogą postrzegać i oceniać zjawiska, procesy, przedmioty oraz wyjaśniają mechanizm tworzenia opinii. Badania jakościowe nie rozstrzygają na ile rozpoznane postawy są reprezentatywne dla poszczególnych grup podmiotów i na ile są to zjawiska typowe czy marginalne dla badanej zbiorowości. Różnice między badaniami ilościowymi i jakościowymi dotyczą:
różnych obszarów badania,
wykorzystywanych metod, technik i narzędzi badawczych sposobów interpretowania i formułowania wniosków
Przymiotnik „jakościowy” jako antonim „ilościowego” pozwala rozgraniczyć w sposób wyraźny te dwie grupy badań. Wybrane charakterystyki badań ilościowych i jakościowych
INFORMACJE WTÓRNE
Informacje, które już istnieją, zostały przez kogoś wcześniej zgromadzone, przetworzone i opracowane w formie umożliwiającej korzystanie z nich. Informacje wtórne dostarczają wiedzy o tym, co się już wydarzyło, czyli m.in. informacji o sytuacji gospodarczej kraju, wydatkach gospodarstw domowych na towary i usługi konsumpcyjne, wynikach działalności przedsiębiorstw, sytuacji na wybranych rynkach w minionym okresie itp. Informacje te pozwalają analizować badane zjawisko lub proces w określonych przekrojach czasowych, przestrzennych i przedmiotowo-podmiotowych. Dysponentem zewnętrznych wtórnych źródeł informacji są różnego typu organizacje działające na terenie kraju i/lub poza jego granicami:
instytucje administracyjne i rynkowe (rząd i agendy rządowe, banki, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze i handlowe, stowarzyszenia, fundacje itp.); instytuty i placówki naukowo-badawcze; środki masowego przekazu;przedsiębiorstwa. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz