Wykład - Struktura gospodarstwa domowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Struktura gospodarstwa domowego - strona 1 Wykład - Struktura gospodarstwa domowego - strona 2

Fragment notatki:

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 3
Struktura gospodarstwa domowego i jego otoczenie Wśród zachowań gospodarstw domowych (konsumentów) można wyodrębnić następujące grupy rodzajowe:
zachowania skierowane na zdobywanie środków pieniężnych (tzw. działalność zarobkowa),
zachowania skierowane na zdobywanie środków zaspokajania potrzeb, czyli tzw. działalność zaopatrzeniowo-produkcyjna, na którą składają się zachowania rynkowe (nabywcze) i zachowania domowo-gospodarcze,
zachowania bezpośrednio konsumpcyjne (akty konsumpcji).
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Drugi złożony podmiot występujący na rynku to przedsiębiorstwa. Materialną podstawę działania każdego przedsiębiorstwa tworzą wielkość i struktura jego zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych. Przedsiębiorstwa zazwyczaj funkcjonują w złożonym układzie stosunków zewnętrznych, nawiązując kontakty o różnym charakterze z innymi podmiotami gospodarczymi. Przedsiębiorstwo jako podmiot rynku
Przedsiębiorstwo będąc instytucją wyodrębnioną w sensie organizacyjnym, prawnym i majątkowym, prowadzi działalność produkcyjną, handlową lub usługową w celu osiągnięcia zysku. Cechy przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo jest systemem składającym się z zasobów (ludzkich, materialnych, kapitałowych itd..) oraz procesów zachodzących na tych zasobach oraz między nimi. Jest to system otwarty, tzn. pozostaje w ciągłej relacji z różnorodnymi składnikami swojego otoczenia, zaspokajając swoją działalnością potrzeby innych podmiotów, instytucji, osób fizycznych, będących jego klientami
Cechy przedsiębiorstwa cd.
Konsekwencją systemowego widzenia przedsiębiorstwa jest jego wyodrębnienie ekonomiczne, co oznacza nie tylko wydzielenie zasobów pochodzących od właściciela do realizacji założonych celów, ale także niezależność, samodzielność w warunkach gospodarki rynkowej
Cechy przedsiębiorstwa cd.
Następstwem odrębności ekonomicznej jest posiadanie osobowości prawnej czyli zdolności do działań prawnych, zaciągania zobowiązań, występowania jako odrębny podmiot w obrocie towarowym. Cechy przedsiębiorstwa cd.
Jest wyodrębnione pod względem organizacyjnym i terytorialnym. Ma własną dostosowaną do zmieniających się warunków wewnętrznych i otoczenia strukturę, której graficznym wyrazem jest schemat organizacyjny.
Przedsiębiorstwo może działać na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i światowym.
Rozszerzający się przestrzenny zakres działania wielu przedsiębiorstw jest najbardziej widocznym przejawem globalizacji działalności gospodarczej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz