Popyt zaopatrzeniowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt zaopatrzeniowy - wykład - strona 1 Popyt zaopatrzeniowy - wykład - strona 2 Popyt zaopatrzeniowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 4
Popyt zaopatrzeniowy ...
Nabywcy instytucjonalni zgłaszają na rynku dóbr zaopatrzeniowych tzw. popyt zaopatrzeniowy. Charakteryzuje się on tym że:
Jest pochodną popytu konsumpcyjnego;
Jest na ogół nieelastyczny;
Ma charakter komplementarny;
Ma tendencję do głębszych wahań.
Popyt zaopatrzeniowy jako pochodna popytu konsumpcyjnego...
Wynika z faktu, że nabywcy instytucjonalni kupują produkty, które są bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywane do wytwarzania produktów lub usług zaspokajających potrzeby konsumentów indywidualnych.
Popyt zaopatrzeniowy jest na ogół nieelastyczny...
Co oznacza, że zmiana ceny produktu nie wpływa istotnie na wielkość popytu, wynika to z faktu, iż cena każdego pojedynczego nabywanego produktu (komponentu) jest zazwyczaj niewielkim fragmentem ponoszonych kosztów.
Popyt zaopatrzeniowy ma charakter komplementarny Co oznacza, iż wzrost lub spadek na jeden element pociąga za sobą wzrost lub spadek popytu na elementy towarzyszące, niezbędne do wytworzenia produktu finalnego Popyt zaopatrzeniowy ma tendencję do głębszych wahań ...
Ponieważ jest pochodną popytu konsumpcyjnego. Gdy konsumenci indywidualni zgłaszają znaczący popyt na określonym rynku, nabywcy instytucjonalni odpowiadają na to zwielokrotnionym popytem na półprodukty niezbędne do wytworzenia produktu finalnego. Spadek popyt konsumpcyjnego powoduje zwielokrotnioną reakcję przeciwną.
Zakupy dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych - różnice Nabywcy instytucjonalni dokonują zakupu w celu kontynuowania procesu produkcji, użytkowania lub odsprzedaży; konsumenci indywidualni kupują wyłącznie do własnego lub rodzinnego użytkowania.
Zakupy dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych - różnice cd.
Nabywcy instytucjonalni kupują przede wszystkim maszyny i urządzenia, materiały i surowce oraz półprodukty; konsumenci indywidualni stosunkowo rzadko kupują tego typu produkty.
Zakupy dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych - różnice cd.
Podstawą zakupu nabywców instytucjonalnych są najczęściej specyfikacje i dane techniczne; konsumenci indywidualni kierują się na ogół modą, stylem życia itp.
Zakupy dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych - różnice cd.
Nabywcy instytucjonalni częściej niż konsumenci indywidualni podejmują złożone decyzje o zakupie grupowo.
Nabywcy instytucjonalni częściej wykorzystują analizę wartości i analizę dostawców.
Zakupy dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych - różnice cd. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz