Zachowania podmiotów rynkowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania podmiotów rynkowych - wykład - strona 1 Zachowania podmiotów rynkowych - wykład - strona 2 Zachowania podmiotów rynkowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 1
Zachowanie ...
W ogólnym znaczeniu jest rozumiane jako „każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska stopień złożoności reakcji może być różny, od prostych czynności do składających się łańcuchów działań (czynności podmiotu).
Zachowania ...
to ogół obserwowalnych reakcji podmiotu wywołanych czynnikami zewnętrznymi (otoczenie) lub wewnętrznymi (potrzeba, pragnienie - także zależnych lub powiązanych z czynnikami zewnętrznymi). Poprzez te reakcje podmiot ustosunkowuje się do tych czynników lub je przekształca. Zachowanie …
jest działaniem podmiotu, który - korzystając ze swoich charakterystycznych cech i właściwości - ustosunkowuje się do warunków, w których się znalazł lub je zmienia
inaczej zachowania to działania, które mają zrealizować założone przez podmiot cele o różnym charakterze.
Działanie to …
mniej lub bardziej złożony ciąg czynności stanowiących pewną całość i ukierunkowanych na wykonanie jakiegoś zadania.
działanie może mieć charakter elementarny - czyn prosty, albo charakter złożony składający się z wielu czynów prostych powiązanych. Zachowania …
mają wymiar przestrzenny i czasowy - dokonują się w określonej sytuacji (układzie warunków), która ma zmienny charakter.
są wypadkową funkcjonującej w świadomości podmiotu hierarchii wartości i ograniczonych ekonomicznie możliwości ich realizacji.
Wyróżniamy … zachowania rzeczywiste, czyli działania faktycznie zrealizowane możliwe do zidentyfikowania poprzez wskaźniki obiektywne,
zachowania werbalne - tzw. dyspozycje do działania (oceny, aspiracje, opinie) możliwe do zidentyfikowania poprzez wskaźniki subiektywne.
Zachowania konsumpcyjne ...
Według J. Szczepańskiego to „te wszystkie czynności, działania i sposoby postępowania, które zostają pobudzone przez odczuwanie potrzeb, uświadomienie sobie potrzeby, jej definiowanie, kwalifikowanie, przyznawanie jej «prawa» do zaspokojenia lub też dyskwalifikowanie jako niemożliwej do zaspokojenia z racji ekonomicznych, społecznych, moralnych czy religijnych". Zachowania konsumpcyjne ...
obejmują: nabywanie środków zaspokajania potrzeb, posiadanie środków oraz ich użytkowanie, mają miejsce (przebiegają w dwóch układach instytucjonalnych): na rynku i w gospodarstwie domowym.
Możemy mówić o zachowaniach rynkowych (najczęściej związanych

(…)

… w procesach produkcji, kupna i sprzedaży dóbr i usług, tworzące rynki branżowe, lokalne, rynek krajowy i rynki zagraniczne składające się z różnej własności i wielkości przedsiębiorstw rolnych, przemysłowych, handlowych, usługowych; banków; towarzystw ubezpieczeniowych; organów państwowych; samorządów lokalnych; gospodarstw domowych i konsumentów.
Podmioty rynku...
Podstawowymi podmiotami rynku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz