Kryterium adaptacji produktu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryterium adaptacji produktu - wykład - strona 1 Kryterium adaptacji produktu - wykład - strona 2 Kryterium adaptacji produktu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 8
Kryterium adaptacji produktu
Procesem adaptacji produktu ...
Nazywa się zmiany zachodzące w psychice konsumenta od czasu, kiedy po raz pierwszy usłyszy o istnieniu nowego produktu, aż do czasu, kiedy go zaadaptuje.
Informacje o nowym produkcie konsument otrzymuje w różnym czasie i z różnych źródeł.
Etapy akceptacji nowości
Uświadomienie faktu istnienia nowości,
Zainteresowanie nowością,
Ocena nowości,
Wypróbowanie nowości,
Akceptacja lub odrzucenie nowości.
W procesie adaptacji produktu wyróżnia się :
Fazę uświadomienia: konsument jest świadom istnienia produktu, ale o słabej motywacji do poszukiwania informacji o nim;
Fazę zainteresowania: konsument poszukuje informacji o produkcie (otrzymuje informacje o korzyściach zastosowania danego produktu);
Fazę oceny produktu (ewaluacji) z punktu widzenia jego użyteczności- konsument rozważa sens nabycia nowego produktu;
Fazę próby: konsument wypróbowuje nowy produkt aby określić jego walory użytkowe;
Fazę akceptacji: konsument podejmuje decyzję w sprawie nabycia nowego produktu, a następnie używa go regularnie.
Konsumenci ze względu na proces akceptacji nowości
Pionierzy
Wcześni naśladowcy
Wczesna większość Późna większość
Maruderzy Proces akceptacji nowego produktu
Decyzje przedsiębiorstw
Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach związane są z ich funkcjonowaniem na rynku zbytu jako podmiotów podaży oraz na rynku zasileń jako podmiotów popytu.
W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw decyzje rynkowe można podzielić na: decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne. Decyzje strategiczne ... związane są z realizacją celów długookresowych, a w ich wyniku dokonywane są zasadnicze zmiany w działalności przedsiębiorstw, jak np. zmiana profilu działalności, zmiana strategii działania przedsiębiorstwa (defensywna, selektywna, ofensywna). Decyzje strategiczne na ogół podejmowane są przez naczelne kierownictwo. Decyzje taktyczne związane są z realizacją celów średniookresowych i krótkookresowych, które najczęściej wynikają z bieżącej strategii działania przedsiębiorstwa. Dotyczyć mogą np. wielkości produkcji, struktury asortymentu, źródeł finansowania bieżącej działalności, a podejmowane są zwykle przez średni szczebel zarządzania. Decyzje operacyjne to decyzje powtarzalne, rutynowe, które dotyczą tylko celów krótkookresowych. Związane są one ze zmianami w samym przedsiębiorstwie, jak i w jego otoczeniu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz