Przyjęcie określonej strategii działania-wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyjęcie określonej strategii działania-wykład 4 - strona 1 Przyjęcie określonej strategii działania-wykład 4 - strona 2 Przyjęcie określonej strategii działania-wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4- 28.10.2010 Przyjęcie określonej strategii działania „Każde przedsiębiorstwo, które podjęło decyzje o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych i określiło potencjalne rynki zbytu, staje przed następną ważną decyzją, dotyczącą sposobu ekspansji na te rynki i kolejności ich opanowania, co wiąże się z alokacja zasobów na różnych rynkach.” Obierając sposoby osiągnięcia celu przedsiębiorstwa mają możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych strategii : dywersyfikacji bądź koncentracji. W tym samym czasie pierwsza jest w stanie dotrzeć do większej liczby rynków niż ta druga. Strategie ekspansji rynkowej w układzie kraj - segment Liczba segmentów rynku Mała Duża Liczba krajów Mała Strategia podwójnej koncentracji. Strategia koncentracji w niewielu krajach. Koncentracja na wybranych segmentach rynku a ograniczonej liczbie krajów.
Koncentracja na wybranych krajach i dywersyfikacja segmentowa. Duża Strategia koncentracji segmentowej. Strategia podwójnej dywersyfikacji. Działanie na wielu rynkach i koncentracja na wybranych segmentach.
Działanie na wielu rynkach i wielu segmentach rynku (podwójna dywersyfikacja). Pojęcie produktu Jako produkt określa się materialny wytwór pracy ludzkiej otrzymany w wyniku produkcji, którego celem jest zaspokojenie określonej potrzeby społecznej.
We współczesnej literaturze marketingowej produkt definiuje się bardzo szeroko określając go jako „każdy obiekt rynkowej wymiany albo wszystko, co można oferować na rynku”
[J. Altkorn, 1997, s.114]
Celem produktu jest spełnienie oczekiwań nabywcy (użytkownika) i dostarczenie mu satysfakcji. Brak postrzegania przez konsumenta możliwych korzyści (nie dostrzeganie jego wartości) sprawia, że produkt nie może zaistnieć. Produkt określany jest często jako zbiór korzyści dla nabywcy, agregat funkcji podstawowych, który związany jest z relacjami pomiędzy produktem a celem któremu ma on służyć. Struktura warstwowa produktu Pięć poziomów produktu ( zaczynając od centrum) Podstawowy pożytek - jaki dostarcza konsumentowi fundamentalnych korzyści (dla wszystkich krajów takie same, globalne korzyści) Produkt w formie podstawowej - obejmuje typową wersję produktu (świadczy o zamożności kraju itp.) Produkt oczekiwany - obejmuje zbiór cech i warunków, jakie oczekują konsumenci decydujący się na jego zakup (kluczową rolę odgrywa doświadczenie konsumenta, na którym on działa, przyzwyczajenie do pewnych standardów na danym rynku)

(…)

…” usługami (sól, pasta do zębów itp.)
Dobra materialne w części „wspierane” są usługami np. sprzedaż samochodów - przedmiot sprzedaży jest materialny
Dobra materialne „wspierane” są w znacznym stopniu wspierane są przez świadczenie usług (np. gastronomia)
Usługi „wspierane” dobrami lub innymi usługami (np. pasażerski transport lotniczy), gdzie przedmiot sprzedaży jest niematerialny
E- czyste usługi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz