narzędzia i działania marketingowe w strategii międzynarodowej ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3003
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
narzędzia i działania marketingowe w strategii międzynarodowej ćwiczenia - strona 1 narzędzia i działania marketingowe w strategii międzynarodowej ćwiczenia - strona 2 narzędzia i działania marketingowe w strategii międzynarodowej ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:


Marketing międzynarodowy (Chlipała)  NARZĘDZIA I DZIAŁANIA MARKETINGOWE W STRATEGII MIĘDZYNARODOWEJ    Strategia marketingowa może objawiać się w dwóch sferach :    narzędziowa  Narzędzia marketingu-mix (koncepcja 4P – 7P):    produkt,    cena,    dystrybucja,    promocja,    ludzie,    procesy,    świadectwa materialne.    czynnościowa:    gromadzenie informacji – analiza i badania marketingowe,    segmentacja – dokonywanie segmentacji i pozycjonowanie oferty,    budowanie wartości dla klienta,    budowanie relacji.    Koncepcja 4C  – opracowana przez Philipa Kotlera; jest ona ważna, ponieważ przedsiębiorstwo patrzy się  ze strony konsumenta na produkt, a nie ze strony producenta:    customer values – dla klienta liczy się wartość potencjalnie zakupywanego produktu / usługi; wartość  jest różnicą pomiędzy korzyściami i pomiędzy kosztami; korzyści mogą mieć charakter:    materialny – posiadam dobo, które ma określoną wartość,    emocjonalny – poczucie posiadania produktu dobrego jakości, stawiającego go wysoko w hie- rarchii społeczeństwa, w którym się żyje.  Koszty również mogą być materialne i emocjonalne.    cost – koszt, który klient ponosi, aby nabyć produkt,    convenience – wygoda związana z dostępem i zakupem produktu,    communication – komunikacja jest dialogiem z klientem.    Podstawowe problemy w kształtowaniu sfery narzędziowej i czynnościowej marketingu na rynkach  międzynarodowych :  1.  Koordynacja marketingu – może być definiowana na trzech poziomach:    funkcjonalny – powinno występować zgranie funkcji marketingowej z innymi funkcjami przed- siębiorstwa (finansową, zaopatrzeniową, produkcyjną, itp.),    narzędziowym – polega na tym, że cały marketing-mix między sobą musi być spójny; produkt  musi być dopasowany do ceny, dystrybucja do promocji,    geograficznym – marketing-mix powinien być zgrany w skali globalnej.  2.  Stosowanie polityki rozszerzania bądź adaptowania.    Standaryzacja  – ujednolicenie, normalizacja, wprowadzanie normy, typów, standardów.  W marketingu międzynarodowym standaryzacja to stosowanie narzędzi marketingowych w niezmienionej  postaci na odmiennych rynkach.  Polityka standaryzacji  – dążenie przedsiębiorstwa do ujednolicania narzędzi i działań na rynkach między- narodowych.    Adaptacja  – przystosowanie, dostosowanie się.  W marketingu międzynarodowym adaptacja jest to dostosowanie narzędzi i działań marketingowych do spe- cyfiki rynków lokalnych lub narodowych.  Polityka adaptacji  – dążenie do dostosowywania narzędzi i działań marketingowych w strategii marketin-

(…)

… globalnej,
 strategia adaptacji do potrzeb rynku lokalnego,
strategia mieszana,
 podwójnej standaryzacji,
 podwójnej adaptacji,
 rozszerzania produktu, adaptacji promocji,
 adaptacji produktu, rozszerzania promocji.
2
Marketing międzynarodowy (Chlipała)
MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI I PROMOCJĄ
Wyszczególnienie
Marketing masowy
Marketing różnicowania produktu
Nabywcy
Dużo odbiorców…

Powszechność produktów
Kanały długie i szerokie
Produkty dostępne w
ograniczonej liczbie miejsc
Kanały dość wąskie
Lajkonik, Coca-Cola, Gazeta
Wyborcza (nie ma znaczenia
w jakich sklepach je sprzedajemy)
Sony, Toshiba, Wrangler,
Parker (produkty tych marek
wymagają dystrybucji selektywnej)
Produkty dostępne u
wyłącznych przedstawicieli
Kanały krótkie, raczej wąskie
Kanały dystrybucji – współpraca w kanałach…
… można rozważać w stosunku do innych narzędzi marketingowych.
Struktura produktu składa się z:
 rdzeń produktu,
 produkt rzeczywisty,
 produkt poszerzony,
 produkt potencjalny.
UPS – Unikatowa propozycja sprzedaży
Strategie standaryzacji i adaptacji:
 strategia ujednolicona w skali globalnej,
 strategia adaptacji do potrzeb rynku lokalnego,
 strategia mieszana,
 podwójnej standaryzacji,
 podwójnej…
… przedstawicieli
Kanały długie i szerokie Kanały dość wąskie Kanały krótkie, raczej wąskie
Lajkonik, Coca-Cola, Gazeta Sony, Toshiba, Wrangler,
Wyborcza (nie ma znaczenia Parker (produkty tych marek
w jakich sklepach je sprzeda- wymagają dystrybucji selek-
Subaru
jemy) tywnej)
Kanały dystrybucji – współpraca w kanałach:
Producent komponentów 1 Producent komponentów 2
Producent wyrobów 1 Producent wyrobów 2…
… ATL (Above The Line) – oznacza strategię działań marketingowych prowadzonych w mediach
tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna, reklama wewnętrzna, itp.
Reklama BTL (Below The Line) – działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu. Nośniki reklamy BTL są skierowane do detalistów i konsumentów i
noszą nazwę materiałów…
…:
Producent komponentów 1
Producent komponentów 2
Producent wyrobów 1
Producent wyrobów 2
Hurtownik (duży) 1
Hurtownik (duży) 2
Hurtownik (mały) 1
Hurtownik (mały) 2
Detalista 1
Detalista 2
Klient
Klient
Transakcja
Współpraca
Integracja pionowa
Integracja pozioma
Tendencje w rozwoju dystrybucji:
 rozwój handlu wielkopowierzchniowego,
marketing bezpośredni (tradycyjny, elektroniczny),
 rozwój możliwości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz