Rodzaje decyzji o zakupie dóbr zaopatrzeniowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje decyzji o zakupie dóbr zaopatrzeniowych - wykład - strona 1 Rodzaje decyzji o zakupie dóbr zaopatrzeniowych - wykład - strona 2 Rodzaje decyzji o zakupie dóbr zaopatrzeniowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 9
Rodzaje decyzji o zakupie dóbr zaopatrzeniowych
Proces zakupu nabywców instytucjonalnych
Uświadomienie potrzeby;
Określenie ilości i charakterystyki niezbędnego produktu;
Przygotowanie szczegółowej technicznej specyfikacji niezbędnego produktu;
Poszukiwanie dostawców;
Zbieranie i analiza ofert;
Dokonanie końcowej oceny ofert i wybór dostawcy;
Wybór sposobu dokonania zamówienia i jego przygotowanie;
Ocena rezultatów i procedury zakupu.
Grupa decyzyjna - centrum zakupu zespół osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji zakupu posiadających wspólne cele i wspólnie ponoszących ryzyko wynikające z tej decyzji.
Skład grupy decyzyjnej:
Użytkownik produktu
Badacz (zbiera i analizuje informacje)
Handlowiec (określa cenę i warunki zakupu, dokonuje zakupu)
Finansowiec (określa na jakie wydatki, w jakim zakresie i na jakich warunkach stać przedsiębiorstwo)
Dyrektor (składa podpis pod decyzją zakupu)
Doradca (prawny, techniczny, ekonomiczny)
Udział poszczególnych osób w grupie decyzyjnej jest różny i zależy od:
stopnia skomplikowania produktu i sposobu jego użycia,
ceny i warunków dostawy,
stopnia skomplikowania zakupu,
wpływu zakupu na przychody przedsiębiorstwa i związanego z tym ryzyka
Informacja w procesie zakupu
Zewnętrzna pozyskiwana od: przedstawicieli handlowych, specjalistów z branży, uczestników targów, wystaw, spotkań biznesowych.
Zewnętrzna pozyskiwana z: reklam, ulotek, prasy specjalistycznej, raportów specjalistycznych, technicznych, katalogów, broszur.
Wewnętrzna pozyskiwana z działów funkcjonalnych organizacji (działu zaopatrzenia, sprzedaży, marketingu, produkcji).
Uwarunkowania zachowań
Uwarunkowania Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa jako podmioty rynku funkcjonują w określonych warunkach podlegających nieustannym zmianom. Zmienność i niepewność otoczenia określanego jako burzliwe w znaczącym stopniu wpływa na decyzje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Relacje przedsiębiorstwo - otoczenie, gospodarstwo domowe - otoczenie mogą stać się źródłem napięć i często zmuszają do określonych, dynamicznych reakcji.
Na zachowania przedsiębiorstw na rynku podobnie, jak i na zachowania konsumentów i ich gospodarstw domowych, wpływają czynniki składające się na zasoby wewnętrzne oraz czynniki mające swoje źródło

(…)

… rynkowe składają się: oferta dóbr i usług, infrastruktura kulturalna, sportowa, handlowa, gastronomiczna, turystyczna, przedsiębiorstwa i instytucje rynkowe (np. ubezpieczenia, banki) oraz oferta pracy przynosząca dochód. Otoczenie osobiste znajduje się najbliżej konsumenta i jest nim gospodarstwo domowe.
W otoczeniu bliższym konsumenta
znajdują się grupy odniesienia składające się z wszystkich grup…
… ...
Konsument należy również do grup wtórnych, takich jak: grupy religijne, zawodowe czy związkowe, które na ogół są bardziej sformalizowane i w których interakcje występują rzadziej.
Konsument doświadcza zmian
zarówno w bliższym, jak i dalszym otoczeniu w różnym stopniu i zakresie przez uczestnictwo w procesie produkcji, wymiany i konsumpcji. Otoczenie w każdej skali tworzy ograniczenia dla funkcjonowania…
… produktów. Zalicza się do nich m.in. firmy zajmujące się fizyczną dystrybucją, spedycyjne, firmy prowadzące badania marketingowe, agencje reklamowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe. Społeczności
W otoczeniu bliższym przedsiębiorstwa znajdują się różnego typu grupy (społeczności), które chcą wpływać na działalność firmy dla osiągnięcia własnych celów (np. grupy finansowe, rządowe, społeczności lokalne…
… się własne lub wypożyczone zasoby materialne, praca zatrudnionych w nim ludzi, wiedza, umiejętności i zdolności przedsiębiorcze zarządzających nim osób oraz zasoby finansowe.
Otoczenie dalsze (makrootoczenie) kształtuje ogólne ramy zachowań i pośrednio oddziałuje na zachowania i decyzje podmiotów rynkowych. W otoczeniu dalszym znajdują się czynniki, które są wspólne zarówno dla gospodarstw domowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz