Cechy ilościowe konsumentów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy ilościowe konsumentów - wykład - strona 1 Cechy ilościowe konsumentów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 2
Cechy ILOŚCIOWE konsumentów
CECHY FIZYCZNE waga, wymiary, wzrost
CECHY DEMOGRAFICZNE płeć, wiek, liczba osób w gospodarstwie domowym, faza cyklu życia rodziny
CECHY SPOŁECZNO-ZAWODOWE aktywność zawodowa, wykonywany zawód, wykształcenie
CECHY EKONOMICZNE dochody, oszczędności, struktura wydatków, zasoby dóbr materialnych
Cechy JAKOŚCIOWE konsumentów
CECHY PSYCHOLOGICZNO-KULTUROWE tradycje, system wartości, preferencje, przyzwyczajenia, nawyki
Gospodarstwo domowe
stanowi bazę ekonomiczną konsumenta (jednostki) lub grupy osób powiązanych ze sobą więzami rodzinnymi bądź więzami innego rodzaju. Tworzy ono infrastrukturę dla funkcjonowania konsumenta, a jednocześnie jest źródłem ograniczeń dla jego działań na zewnątrz.
Gospodarstwo domowe ...
Członkowie gospodarstwa domowego zamieszkują razem (nawet jeśli są okresowo nieobecni, lecz pozostają całkowicie lub częściowo na utrzymaniu gospodarstwa) łączą swoje przychody (pieniężne i naturalne), zasoby dóbr materialnych oraz reprezentowaną przez siebie siłę roboczą w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstwa jako całości i poszczególnych jego członków, przy czym mowa o potrzebach szeroko pojętego spożycia.
Gospodarstwo domowe ...
Zakres i strukturę potrzeb kształtują: czynniki zewnętrzne, niezależne bezpośrednio od gospodarstwa domowego (podaż, ceny) oraz wewnętrzne, wynikające z ich typu. Zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych odbywa się poprzez kombinację czynności składających się na proces gospodarowania: budżetem czasu, budżetem pieniężnym oraz zasobami dóbr materialnych Gospodarstwo domowe ...
W celu zaspokojenia indywidualnych i wspólnych potrzeb konsumpcyjnych gospodarstwa domowe dążą do uzyskania takiego zestawu dóbr i usług, który w danych warunkach najlepiej, z ich subiektywnego punktu widzenia, zaspokajałby potrzeby konsumpcyjne zarówno poszczególnych członków gospodarstwa, jak i gospodarstwa jako całości Gospodarstwa domowe ...
Środki konsumpcji nabywane są przez gospodarstwa domowe przede wszystkim na rynku.
Zasób tych środków może być uzupełniany przez gospodarstwa w ramach własnej działalności usługowo-wytwórczej (prosumpcja gospodarstw domowych) bądź też w formie nieodpłatnych świadczeń rzeczowych z funduszu spożycia społecznego lub w formie darowizn (dochody tranzytywne). Gospodarstwo domowe
Obsługa procesów konsumpcji w gospodarstwie domowym sprowadza się do wykonywania różnorodnych czynności mających na celu ostateczne przygotowanie środków i stworzenie materialnych warunków do bezpośredniej konsumpcji. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz