Mikroekonomia - ćwiczenia - problem rzadkości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - ćwiczenia - problem rzadkości - strona 1 Mikroekonomia - ćwiczenia - problem rzadkości - strona 2 Mikroekonomia - ćwiczenia - problem rzadkości - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe problemy:
- problem rzadkości: zapotrzebowanie zdolności
- problem alokacji: Co i ile produkować?
Jak i gdzie produkować?
Jak dzielić?
Zasada racjonalnego gospodarowania
Rodzaje racjonalności postępowania:
- racjonalność rzeczywista -gdy dobór środków odpowiada prawdziwej, obiektywnie istniejącej sytuacji (utożsamiana jest z działaniem skutecznym).
- racjonalność metodologiczna - gdy działanie jest racjonalne z punktu widzenia jednostki podejmującej decyzję, bez względu na to, czy wiedza ta jest całkowicie zgodna z obiektywnym stanem rzeczy. Koszt alternatywny - wartość utraconej korzyści - ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego.
SYSTEMY GOSPODARCZE:
gospodarka wolnorynkowa:
- własność prywatna
- wolność wyboru
- interes własny
- mechanizm rynkowy
- ograniczona rola rządu
gospodarka centralnie kierowana:
- własność publiczna
- planowana produkcja
- planowana dystrybucja
- cele określone przez rząd
gospodarka mieszana: - posiada cechy zarówno gospodarki wolnorynkowej jak i centralnie kierowanej
Dezyderaty - kryteria oceny systemów:
Realny wzrost systemu gospodarczego - tzn. wzrost produkcji, dochodu narodowego, konsumpcji oraz wolumenu mocy produkcyjnych.
Postęp techniczny - system powinien zapewniać (stymulować) wprowadzenie nowych wynalazków (nowe produkty, nowe sposoby postępowania i nowe technologie).
Przystosowawcze własności systemu - oznaczają one zdolność adaptacyjną systemu do koniecznych zmian produkcji i konsumpcji oraz sposoby funkcjonowania systemu. Selekcyjne właściwości systemu w odniesieniu do nowo pojawiających się organizacji oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w organizacji (chodzi o takie właściwości, jak przedsiębiorczość, zdolności organizacyjne, zdyscyplinowanie itp.).
Podział dochodu i zatrudnienia - autor podkreśla tu sprzeczność między bodźcowym, a egalitarnym podziałem oraz konieczność zapewnienia zatrudnienia dla wszystkich chcących pracować. Rozwój kulturalny i społeczny - dotyczy to m.in. zapewnienia rozwoju nauki, wydłużenia okresu nauczania, poprawy usług służby zdrowia itp. Własność, władza i decyzje - autor podkreśla tu sprzeczności, jakie mogą występować, oraz problem decentralizacji i centralizacji zarządzania gospodarką, sposób wyrażania woli społeczeństwa, zakres wolności itd.

(…)

… i otoczenie przedsiębiorstwa
- poziom cen i dynamikę, oraz potrafi wyznaczyć taką wielkość produkcji, która dla niego daje MAXYMALNE ZYSKI. Analiza prowadzona jest w dwóch okresach:
- krótkim - w którym liczba przynajmniej jednego czynnika wytwórczego nie może ulec zmianie - czynniki dzielimy na:
- stałe - np. maszyny, budynki, urządzenia
- zmienne - np. praca, surowce
- długim - w którym wszystkie czynniki…
… w inny sposób niż ich wytworzenie lub nabywanie, a szczególnie poprzez system świadczeń i ubezpieczeń społecznych np. usługi medyczne, darowizna.
Ad. b) Funkcja konsumpcyjna polega na procesach zaspokajania potrzeb, czyli zużywaniu określonych dóbr materialnych oraz usług w celu zaspokajania potrzeb jego członków. W ramach tej funkcji wyróżnić można dwa rodzaje zadań:
- zadania sprzyjające rozwojowi fizycznemu członków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz