Gospodarstwo domowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarstwo domowe-opracowanie - strona 1 Gospodarstwo domowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

GOSPODARSTWO DOMOWE
Gospodarstwa domowe ludności - wyodrębnione i ekonomicznie samodzielne mikropodmioty
Funkcja konsumpcyjna - czynności związane z organizacją i realizacja konsumpcji
Funkcja produkcyjna - dostarczanie środków do zaspokajania potrzeb
Środki na konsumpcje gospodarstwo domowe pozyskuje z:
pracy najemnej z tytułu własności kapitału lub ziemi
jeśli wydatki na konsumpcję są mniejsze to gospodarstwo może dokonać oszczędności
ekonomicznym celem działania gospodarstw domowych jest optymalizacja spożycia, co powoduje chęć maksymalizacji dochodów; przy wykonywaniu swojego celu mają wolność wyboru
KONSUMPCJA
Konsumpcja jest rosnącą funkcją dochodu
Udział wydatków na konsumpcje w dochodzie maleje, gdy dochód wzrasta
Skłonność do konsumpcji - stosunek wydatków na konsumpcję do dochodu
Krańcowa skłonność do konsumpcji - stosunek przyrostu wydatków na konsumpcje do przyrostu dochodów
Czynniki pozadochodowe - też wpływają na kształtowanie się wydatków na konsumpcje
subiektywne
tworzenie rezerw na nieprzewidzianą okoliczność
przygotowywanie się do mniej korzystnych relacji między dochodami a potrzebami gospodarstwa w przyszłości
liczenie na korzyści z odsetek od oszczędności w banku
chęć stopniowego, stałego powiększania konsumpcji, na co się odkłada część dochodów
dążenie do niezależności
gromadzenie kapitału na prowadzenie działalności gospodarczej
chęć pozostawienia spadku, skąpstwo
obiektywne
czynnik demograficzny
społeczno-kulturowy
AKTYWA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Aktywa - części posiadanego przez gospodarstwo domowe majątku takie jak: składniki rzeczowe, walory (papiery wartościowe) i pieniądze
Płynność aktywów - łatwość zamiany składnika majątkowego na pieniądze
Preferencja płynności - skłonność do utrzymywania części aktywów gospodarstw domowych w formie płynnej; ma to motywy: transakcyjny, przezorności, spekulacyjny
Prawa Engla - zależności między dochodem, a popytem i wydatkami na różne kategorie dóbr
Optymalna kombinacja konsumowanych dóbr - do tego dąży konsument
Użyteczność całkowita - możliwe największe zadowolenie; gospodarstwo domowe do niego dąży; Użyteczność całkowita wzrasta wraz ze wzrostem ilości posiadanego dobra
Użyteczność krańcowa - przyrost użyteczności całkowitej związany z konsumpcją dodatkowej jednostki danego dobra


(…)

… atrakcyjne lub obojętne, gdyż reprezentuje ten sam poziom użyteczności całkowitej
Krańcowa stopa substytucji - ilość jednostek jednego dobra, z których gospodarstwo domowe musi zrezygnować, aby zwiększyć o jedną jednostkę ilość jakiegoś drugiego dobra, bez zmiany użyteczności całkowitej
Mapa potrzeb gospodarstwa domowego - układ krzywych obojętności
Malejąca krańcowa stopa substytucji - za każdą jednostkę jednego dobra, konsument musi poświęcić coraz mniej jednostek drugiego dobra Linia ograniczenia budżetowego - linia łącząca punkty reprezentujące różne kombinacje dóbr, których cena jest jednakowa
Nachylenie linii ograniczenia budżetowego - wyznacza je stosunek ceny dobra A do ceny dobra B
Zmiany nachylenia linii ograniczenia budżetowego wynikają, przy danych dochodach, ze zmiany cen dóbr
Zmiany dochodu gospodarstwa domowego, przy nie zmienionych cenach dóbr A i B, będą powodowały przesuwanie się linii ograniczenia budżetowego w górę lub dół, bez zmiany nachylenia tej linii
Punkt równowagi gospodarstwa domowego - punkt styczności linii ograniczenia budżetowego z krzywą obojętności

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz