System podatkowy - strona 2

Pojęcie i klasyfikacja podatków- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Michał Bulski
 • System podatkowy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3206

System podatkowy- pojęcie podatku Definicja podatku: Podatek, zgodnie z art.6 Ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 roku, jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa lub gminy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • System podatkowy
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1232

21.02.2012 Wykład 2 Podatek dochodowy od osób fizycznych: Nie stosuje się do: Przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej Np. hodowla dżdżownic Przychodów z

Pojęcie systemu podatkowego- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • System podatkowy
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2975

14.02.2012 Wykład 1 System podatkowy: Zasadnicze dylematy budowy  wizja systemu podatkowego  rozwiązania przyjęte w konstytucji  podstawowe zasady dotyczące opodatkowania: Zasada ustawowego charakteru obowiązku podatkowego i zasada legalizmu Zasada powszechności i zasada sprawiedliwości Zas...

System podatkowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Małgorzata Dolata
 • System podatkowy
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2835

Prowadząca to dr Małgorzata Dolata. Notatki liczą 16 stron. Dzięki notatkom możemy dowiedzieć się więcej o takich pojęciach, jak: dobra publiczne, system podatkowy, podatki podstawowe, metody unikania podwójnego opodatkowania,opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospoda...

Casusy w prawie podatkowym- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System podatkowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

W9 05.01.2010 Casusy w prawie podatkowym 1. Wygrane w grach i konkursach -korzystające ze zwolnienia bez ograniczenia kwotowego -objęte limitem kwotowym Do grupy wygranych, które są wolne od podatku bez względu na wysokość należną wygrane w kasynach gry, wideo loteriach, grach na automatach na n...

System podatkowy -sprawy organizacyjne egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • System podatkowy
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1568

EGZAMIN 35 pytań i 35 minut 4 testy wielokrotnego + 11 regułek do uzupełnienia Można mieć akty prawne ale bez komentarzy 60% na ocenę dst 4 zadania - każda grupa inny: środki transportowe nieruchomości spadki i darowizny dochodowy od osób fizycznych Będą pytania z ćwiczeń (podatek dochodow...

Podatki - wykłady

 • System podatkowy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3570

Dokument ma w sumie 44 strony i porusza takie zagadnienia jak: istota podatków, funkcje podatków, historia, doktryna neoliberalna, gospodarka amerykańska, gospodarka japońska, doktryna socjaldemokratyczna, Szwecja, funkcja fiskalna, skutki podatków, podatek od wartości dodanej, Polska, prorodzinny ...

Kryteria podziału podatków

 • System podatkowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4172

Temat pracy brzmi: Kryteria podziału podatków oraz ich charakterystyka w polskim systemie podatkowym. Praca zawiera 22 strony. Opisane w niej zostały takie zagadnienia jak: pojęcie podatku, cechy podatku, istota i funkcje podatku, konstrukcja podatku,

Wpływ podatków na działalność przedsiębiorstwa

 • System podatkowy
Pobrań: 483
Wyświetleń: 7721

Przedmiot opodatkowania jest zatem bezpośrednio związany ze źródłem podatku. Są to podatki, które nie mogą być przerzucane lub według zamiaru ustawodawcy nie powinny być przerzucane Do podatków bezpośrednich zalicza się: podatki dochod...

System podatkowy - Przykłady i zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • System podatkowy
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1834

Przykłady i zadania : Deputat węglowy - jest rozliczony na kilka miesięcy Pensja dla żony zmarłego pracownika - z podatkiem 18%, nie ma prawa do odliczenia kwoty wolnej od podatku Zadanie 1 : Pracownik w styczniu otrzymał zasiłek chorobowy 600zł...