Podatki - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3899
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki - wykłady - strona 1 Podatki - wykłady - strona 2 Podatki - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma w sumie 44 strony i porusza takie zagadnienia jak: istota podatków, funkcje podatków, historia, doktryna neoliberalna, gospodarka amerykańska, gospodarka japońska, doktryna socjaldemokratyczna, Szwecja, funkcja fiskalna, skutki podatków, podatek od wartości dodanej, Polska, prorodzinny system podatkowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, ekonomiczne funkcje podatków, funkcja alokacyjna, funkcja stabilizacyjna, wahania cykliczne, funkcja dystrybucyjna, definicja prawna, bezrobocie, podatek progresywny, podatek liniowy, klasyfikacja podatków, przedmiot opodatkowania, podatki od posiadanego majątku, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, podatek rolny, podatek leśny, podatek katastralny, podatek od spadków i darowizn, podatki obrotu majątkowego, podatki przychodowe, podatki dochodowe, podatki konsumpcyjne, podatek akcyzowy, podatki pośrednie i bezpośrednie, przerzucalność podatków, zalety, wady, przykłady, system podatkowy, struktura systemów podatkowych, zasady opodatkowania i ich ewolucja, zasada równości, zasada pewności, zasada dogodności, zasada taniości, granice opodatkowania, znaczenie fiskalne i pozafiskalne ceł, Światowa Organizacja Handlu, cła wychowawcze, cła protekcyjne, cła prohibicyjne, podatek ceduralny, podatek globalnym, obowiązek podatkowy, technika łącznego opodatkowania, źródła uzyskania dochodów, zwolnienia, odliczenia od dochodu, skala podatkowa, ryczałty, podatki, wykłady, klasyfikacja podatków obrotowych, podmiot czynny, podmiot bierny, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób prawnych, VAT.

Istota i funkcje podatków
Podatki pojawiły się już w starożytności. Stanowią szczególną formę daniny publicznej. Państwo czerpie środki na realizację zadań publicznych i społecznych z danin publicznych. Państwo wykorzystuje swoje uprawnienia władcze i ustanawia obowiązek wnoszenia na jego rzecz i na rzecz innych związków publiczno-prawnych różnego rodzaju danin publicznych. Pierwotnie daniny publiczne pobierane były w naturze, czego przykładem jest dziesięcina oraz w postaci świadczeń osobistych (obowiązkowa służba wojskowa). Gdy pojawił się pieniądz, daniny publiczne zaczęto pobierać w tej formie. Pieniężne daniny publiczne przyjęły postać podatków i opłat publicznych. Opłaty te zgodnie z ich nazwą są świadczeniami pieniężnymi o charakterze odpłatnym. Są one pobierane za czynności urzędowe, np. sporządzenie aktu małżeństwa. Podatki są natomiast świadczeniami pieniężnymi o charakterze nieodpłatnym - podatnicy nic w zamian nie otrzymują za zapłacone podatki. Podatki są ciężarem nakładanym przez władzę publiczną na osoby fizyczne i jednostki gospodarcze. W rezultacie opodatkowania wyżej wymienionych podmiotów, władza zawłaszcza część ich dochodów, dzięki temu bierze udział w podziale produktu i dochodu narodowego. Podatki korygują rynkowy podział dochodów między osoby fizyczne i jednostki gospodarcze. Podstawową funkcją podatków jest funkcja fiskalna. Wyraża się ona w przysparzaniu dochodów władzy publicznej. Podatki stanowią obecnie najważniejsze źródło dochodów publicznych. Dochody te są z kolei niezbędne dla ponoszenia wydatków na realizację różnego rodzaju zadań publicznych i społecznych. Funkcja fiskalna podatków wyraża się w zawłaszczaniu części dochodów osób fizycznych i jednostek gospodarczych. Powinna być ona dostosowana do zakresu i skali zadań państwa, samorządów terytorialnych i innych związków publiczno-prawnych. Gdy zadania te są rozszerzane, podat ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz