Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 17

Międzynarodowy przepływ czynników produkcji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2569

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład XII – Międzynarodowy przepływ czynników produkcji Klasyczne czynniki produkcji: praca, kapitał, ziemia (zasoby naturalne). Nieklasyczny czynnik produkcji to technologia. Klasyfikacja z uwagi na mobilność międzynarodową cz...

Międzynarodowy System Walutowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład XV – Międzynarodowy System Walutowy Waluta międzynarodowa – wszelkie rodzaje pieniądza, jeżeli powszechnie i trwale pełnią w skali międzynarodowej następujące fu...

Podstawowe systemy kursowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład XIV – Podstawowe systemy kursowe 1. Kurs stały: System stałego kursu walutowego polega na przyjęciu przez Bank Centralny określonego poziomu kursu waluty kra...

Polityka handlowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład VIII – Polityka handlowa Istotę polityki handlowej (polityka handlu zagranicznego) jest ingerencja państwa w sferę obrotów handlowych z zagranicą tj. wywierane...

Teorie handlu międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1029

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład V – Teorie handlu międzynarodowego 1. Merkantylizm: Pierwsza teoria handlu (od drugiej połowy XVIw do końca XVIIIw)  źródłem bogactwa kraju są zasoby złota i srebra.  eksport pomnaża bogactwo kraju a import pomniejsza...

Umiędzynarodowienie produkcji i uslug - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład III – Umiędzynarodowienie produkcji i uslug W zasadzie usługi wymagają świadczenia w takim miejscu i czasie w jakim są konsumowane. Jednak postępy technologii informacyjnej i konsumpcyjnej sprawiają, że coraz więcej usług...

Walutowe aspekty wymiany handlowej z zagranicą - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład XIII – Walutowe aspekty wymiany handlowej z zagranicą Waluty – pieniądze emitowane przez władze monetarne poszczególnych państw lub grup państw. Kurs walutowy – cena po jakiej odbywa się wymiana jednej waluty na drugą. Li...

Wielostronny system handlu miedzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1099

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład XI – Wielostronny system handlu międzynarodowego Wielostronny (multilitearny) system handlu międzynarodowego - jest zestawem zasad, norm i procedur podejmowania decyzji obejmującym kraje członkowskie WTO. System został ut...

Wolny handel czy protekcjonizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2450

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład X – Wolny handel czy protekcjonizm 1. Ekonomiczne argumenty za wolnym handlem:      Korzyści z wymiany międzynarodowej tzw. Korzyści konsumpcyjne. Polegają one na wzroście konsumpcji powyżej możliwości wynikają...

Wpływ obrotów handlowych na gospodarkę kraju - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład VIII – Wpływ obrotów handlowych na gospodarkę kraju 1. Oddziaływanie obrotów handlowych z zagranicą na wielkość dochodu narodowego (od strony podażowej): Wpływ handlu zagranicznego na wielkość dochodu narodowego zależy od...