Umiędzynarodowienie produkcji i uslug - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umiędzynarodowienie produkcji i uslug - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Wykład III – Umiędzynarodowienie produkcji i uslug
W zasadzie usługi wymagają świadczenia w takim miejscu i czasie w jakim są konsumowane. Jednak postępy technologii
informacyjnej i konsumpcyjnej sprawiają, że coraz więcej usług może być produkowanych w jednym miejscu i
konsumowanych gdzie indziej. W konsekwencji produkcja usług w całości lub części może zostać przez przedsiębiorstwo
umiędzynarodowiona tzn. ulokalizowana poza granicami kraju macierzystego tego przedsiębiorstwa.
Podobnie jak towary, usługi podlegają offshoringowi, występujące w dwóch wariantach:
1. przez ustanowienie filii zagranicznej
2. przez zlecenie wykonania usługi niezależnemu usług
Różnice w porównaniu z dobrami:
 chociaż sektor usług produkuje zdecydowanie więcej niż sektor przemysłowy to do handlu międzynarodowego
trafia zaledwie 10% tej produkcji w porównaniu z 50% wytworzonej produkcji przemysłowej
 przenoszenie przez przedsiębiorstwa funkcji usługowych za granice dotyczy wszystkich sektorów gospodarki
podczas gdy lokowanie za granicą dóbr dotyczy głównie przemysłu przetwórczego
 produkcja usług będących przedmiotem offshoring jest na ogół wyższych kwalifikacji niż przenoszona za granicę
produkcja dóbr, w związku z czym wpływa na zatrudnienie za granica przede wszystkim pracowników
wykwalifikowanych
 produkcja usług będąca przedmiotem offshoring może być bardziej mobilna od produkcji przemysłowej, ponieważ
jest relatywnie mało kapitałochłonna i wiąże się ze względnie niskimi tzw. kosztami zatopionymi
Koszty zatopione – koszty nieodwracalne, które trzeba ponieść aby rozpocząć działalność.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz