Marketing - strona 27

Metoda kosztowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

Metoda kosztowa  Najprościej: „koszt plus…”  Koszty stałe i koszty zmienne (krótki czas)  Niekiedy cena koszty zmienne (bez k.stałych) Marketingowa strategia rynkowa „… Koszty muszą być dostosowane do pożądanego poziomu cen, który może być zaakceptowany przez potencjalnych nabywców…” Metoda z...

Metoda popytowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1827

Metoda popytowa  Firma musi znać cenową elastyczność popytu  Jak również cenową elastyczność substytutów  Znajomość postępowań i zamierzeń klientów  POSTRZEGANA WARTOŚĆ PRODUKTU= subiektywna ocena nabywców dot. wartości produktu ...

Orientacja na konkurenta a orientacja na klienta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

Orientacja na konkurenta a orientacja na klienta System wywiadu o konkurentach 1. Stworzenie systemu 2. Zbieranie danych 3. Ocena i analiza 4. Rozpowszechnianie i reagowanie „Szpiegowanie konkurentów” 1. Informacje od pracowników firm konkurencyjnych i nowo przyjmowanych 2. Informacje od ...

Strategie cenowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1680

Strategie cenowe  Strategie cen wysokich-produkty markowe, przeznaczone dla wybranych segmentów rynku  Strategie cen neutralnych (średnich)-dla większości produktów; unikanie konkurencji cenowej  Strategie cen niskich-cena staje się podstawowym narzędziem konkurencji Strategie cen wysokich „ ...

Strategia marketingowa - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr inż. Czesław Leszczyński
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Strategia marketingowa Strategia marketingowa skierowana jest zasadniczo na osiąganie celów, które pozwalają maksymalizować korzyści dla klienta przy odpowiednim poziomie zysku dla przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasowej. Proces tworzenia strategii marketingowej Etap I Analiza sytua...

Strategie wynikające z pozycji konkurencyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr inż. Czesław Leszczyński
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Strategie wynikające z pozycji konkurencyjnej 1. Lider - punkt odniesienia dla konkurencji • być pierwszym w świadomości, w wybranej kategorii • jeżeli w kategorii jest już lider ustal nową, własną kategorię • koncentracja na dziedzinie, w której jesteś pierwszy Strategie wynikające z pozycji k...

Podstawy marketingu - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Podstawy marketingu Marketing rodzi się w wyniku potrzeb, jakie stawia gospodarka rynkowa. Jest to produkt, sposób, metoda, która powstaje w wyniku ewolucji gospodarki rynkowej. Marketing jest to walka o zmianę struktury wydatków nabywców (zwiększenie ewentualnie zmniejszenie puli pieniędzy ponosz...

Wykład - miejsce ceny w marketingu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

CENA MIEJSCE CENY W MARKETINGU MIX Cena jest jednym z głównych elementów wpływających na decyzje zakupu przez nabywcę danego towaru lub usługi. Określa ona kwotę pieniędzy, za jaką sprzedający i kupujący są gotowi dokonać transakcji kupna-sprzedaży. Można powiedzieć, że stanowi dla niego ekonomicz...

Wykład - cykl życia produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

CYKL ŻYCIA PRODUKTU NA RYNKU: Integrowany cykl życia produktu - etapy I cykl obserwacji i badań związanych z produktem II cykl tworzenia, czyli powstawania i rozwoju produktu III cykl życia produktu na rynku Pierwszy i drugi etap związany jest wyłącznie z ponoszeniem przez przedsiębiorców wysok...

Wykład - definicja produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

DEFINICJA PRODUKTU Wg M.W. Pride'a i O.C.Ferrell'a produktem jest “każda rzecz zarówno korzystna, jak i niekorzystna, którą otrzymujemy w ramach wymiany, jest to zbiór materialnych i niemate-rialnych cech zawierających użyteczności i korzyści funkcjonalne, społeczne i psy-chologiczne”. Definicja Ph...