Prawo cywilne - strona 27

Wykład - spadek pojęcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

41.Spadek - pojęcie: Spadek - ustawa nie podaje definicji sensu stricto a jedynie wskazuje jakie prawa i obowiązki wchodzą a jakie nie wchodzą w skład spadku. Prawa wchodzące w skład spadku prawa rzeczowe: własność, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do

Źródła powstania zobowiązania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

21. Co to jest zobowiązanie: Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu bądź zaniechaniu. Stosunek zobowiązaniowy - stosunek cywilno-prawny między wierzycielem a dłużnikiem Świadczenie...

Źródła prawa cywilnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Źródła Prawa Cywilnego Źródłem prawa nazywamy akt normatywny zawierający przepisy prawne (Konstytucja) 1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku (weszła w życie w październiku) - najwyższy akt prawny (art. 8 stanowi, że przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio chyba, że co innego wynika z ich ...

Prawo cywilne - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

Przygotowałem dla Państwa kolejny zestaw kilku ćwiczeń, które pozwolą Państwu ocenić, czy zrozumieliście zagadnienia związane z prawem zobowiązań: W dniu 19 lutego 2006 r. miał miejsce wypadek drogowy, w wyniku którego samochód marki Subar...

Charakterystyka stosunków cywilno prawnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

PRAWO CYWILNE Prawo cywilne jest jedną z gałęzi polskiego prawa. To zbiór pewnych przepisów potrzebnych do regulowania stosunków społecznych. Stosunki cywilno prawne to stosunki społeczne regulowane przepisami Prawa Cywilnego. Charakterystyka stosunków cywilno prawnych a) majątkowe Dotyczące dób...

Czynności mające za przedmiot rzecz wspólną - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Czynności mające za przedmiot rzecz wspólną - podział: 1. Czynności zachowawcze a) czynności zwykłego zarządu 2. Czynności zarządu a) czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu 1. Czynności zachowawcze - są to czynności zmierzające do zachowania wspólnego prawa w stanie nienaruszonym np. w...

Dekret o reformie rolnej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

LexPolonica nr 2318. Stan prawny 2011-03-01 Dz.U.1945.3.13 (D) Przeprowadzenie reformy rolnej. DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. (tekst pierwotny: Dz. U. 1944 r. Nr 4, poz. 17) (tekst jednolity: Dz. U. 1945 r. Nr 3, poz. 13) ...

Forma czynności prawnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

9. Forma czynności prawnych - rodzaje, wymogi i skutki jej niedochowania. Forma czynności prawnych - sposób, w jaki czynności prawne zostają wyrażone na zewnątrz: Forma ustna Zwykła forma pisemna Kwalifikowane formy pisemne Z u...

Nabycie praw podmiotowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Nabycie praw podmiotowych Wyróżniamy dwa rodzaje nabycia praw podmiotowych: a) nabycie pochodne b) nabycie pierwotne a) Nabycie pochodne - polega na tym, że pewna osoba nabywa prawo od innej osoby za jej zgodą np. kupno samochodu. Gdy c...

Normy Prawa Cywilnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

Normy Prawa Cywilnego 1. Normy imperatywne - czyli bezwzględnie obowiązujące, są to takie normy, których zastosowania nie można wyłączyć wolą strony. 2. Normy dyspozytywne - czyli względnie obowiązujące, to takie normy, których zastosowanie można wyłączyć wolą strony (jest ich bardzo dużo w Prawie...