Nabycie praw podmiotowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabycie praw podmiotowych - wykład - strona 1 Nabycie praw podmiotowych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Nabycie praw podmiotowych
Wyróżniamy dwa rodzaje nabycia praw podmiotowych:
a) nabycie pochodne b) nabycie pierwotne
a) Nabycie pochodne - polega na tym, że pewna osoba nabywa prawo od innej osoby za jej zgodą np. kupno samochodu. Gdy chodzi o nabycie pochodne obowiązuje stara rzymska zasada: nikt nie może przenieść na inną osobę więcej praw niż sam posiada. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki:
Pierwszy dotyczy ruchomości i został zapisany w art. 169 Kodeksu Cywilnego.
§ 1 Stanowi:
jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze. § 2 Stanowi:
Jednakże gdyby rzecz zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona przez właściciela zostaje zbyta przed upływem lat 3 od chwili jej zgubienia, skradzenia, lub utraty nabywca może uzyskać własność dopiero z upływem powyższego trzy letniego terminu. Ograniczenie to nie dotyczy pieniędzy i dokumentów na okaziciela ani rzeczy nabytych na urzędowej licytacji publicznej lub w toku postępowania egzekucyjnego. Drugi wyjątek od zasady, że nikt ... dotyczy nieruchomości i jest związany z rejkojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. b) Nabycie pierwotne prawa podmiotowego polega na tym, że dana osoba nabywa prawo na mocy samych przepisów i nie zależnie od tego czy dotychczasowy uprawniony chciał zbyć swoje prawo np. nacjonalizacja kopalń, fabryk, gospodarstw rolnych, uwłaszczenie, zasiedzenia. (Zasiedzenie w złej wierze po 30 latach, w dobrej wierze można zasiedzieć ruchomość po 3 latach). Zarówno nabycie pochodne jak i nabycie pierwotne może mieć charakter translatywny lub konstytucyjny. Nabycie translatywne polega na tym, że nabywane prawo już poprzednio istniało i tylko przechodzi z jednej osoby na drugą np. prawo najmu.
Nabycie konstytucyjne polega na tym, że nabywane prawo powstaje dopiero z momentem nabycia. Niektóre prawa podmiotowe są niezbywalne i niedziedziczne. Wygasają one najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionych.
Sukcesja uniwersalna polega na tym, że w wyniku zajścia jednego zdarzenia prawnego następuje przejście całego zespołu praw podmiotowych z jednej osoby na drugą np. śmierć człowieka - spadek. Sukcesja syngularna występuje ona znacznie częściej niż uniwersalna i polega na tym, że jednym zdarzeniem prawnym następuje przeniesienie jednego prawa na inną osobę np. sprzedaż samochodu. Wykonywanie praw podmiotowych Polega na czynieniu z tych praw użytków. Uprawniony może swoje prawo wykonywać sam lub może umożliwiać korzystanie z części swoich praw przez inne osoby np. wynajem mieszkania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz