Prawo rzymskie - strona 27

Powstanie zobowiązań, kontrakty i pakta

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

II. POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ. POSZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA A. KONTRAKTY I PACTA $ 127. Ogólna charakterystyka zobowiązań kontraktowych Contractus to rodzaj zobowiązania, które zawiązywało się przez czynność prawną - w okresie prawa klasycznego definicja uległa zawężeniu Contractus to umowa zawiązująca ...

Prawa na rzeczy cudzej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Prawa na rzeczy cudzej: a) służebności gruntowe (servitutes praediorum) tylko wtedy, gdy zwiększały użyteczność jednego gruntu, odpowiadały trwałej potrzebie i trwałej możliwości jej zaspokojenia - obciążenie jednego gruntu na rzecz ...

Prawo spadkowe - charakterystyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

PRAWO SPADKOWE I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA $ 155. Pojęcie dziedziczenia i prawa spadkowego Prawo spadkowe - ogół norm prawnych, regulujących dziedziczenie Succesio - dziedziczenie, przechodzenie rzeczy i zobowiązań zmarłego spadkodawcy na d...

Rzeczy - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

Rzeczy: (pojedynczy przedmiot materialny, całość majątku, proces, przedmiot sporu, okoliczności) -res corporales - materialne, można ich dotknąć (grunt, niewolnik itd.) -res incorporales - niematerialne, nie można ich dotknąć (uprawnienia, spadek, użytkowanie, zobowiązania), istnieją w oparciu o ...

Umocnienie, przeniesienia i umorzenie zobowiązań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

UMOCNIENIE, PRZENIESIENIE I UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ $ 151. Umocnienie zobowiązań. Poręczenie. Intercesja. Intercesja - intercessio to ogólna nazwa przyjęcia odpowiedzialności za dług cudzy - intercesją może być - poręczenie stypulacyjne - zabezpieczenie zastawem - bycie współdłużnikiem solidarny...

Własność - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

Własność (dominium, proprietas) - pełne władztwo nad rzeczą, nieograniczone, może zrobić z rzeczą co chce; właściciel (erus, dominus, propreitarius): -własność kwirytalna (dominium ex iure Quiritium) - przysługiwała tylko obywatelom rzymsk...

Zobowiazania z deliktu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

ZOBOWIĄZANIA Z DELIKTU I JAK GDYBY Z DELIKTU $ 143. Ogólna charakterystyka zobowiązań z deliktu. Crimina publica - przestępstwa publiczne, np. zdrada państwa, uchylenie się od służby wojskowej, zamordowanie człowieka wolnego, umyślne podpalenie - godziły w interesy ogółu - podlegały represji ze...

Zobowiązania zaciągnięte przez osoby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ OSOBY ALIENI IURIS $ 149. Zobowiązania z kontraktu i quasi-kontraktu - według ius civile osoby alieni iuris mogły nabywać rzeczy na korzyść zwierzchnika, ...

Egzamin - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. prof. nadzw. Jarosław Rominkiewicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2744

Jarosław Rominkiewicz. Notatka składa się z 4 stron. PRAWO RZYMSKIE TEMATY EGZAMINACYJNE I. POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA 1. Pojęcie i podziały prawa 2. Etapy rozwoju prawa rzymskiego 3. Prawo zwyczajowe 4. Ustawa XII Tablic 5. Ustawodawstwo zgromadzeń ludowych 6. Uchwały senatu 7. 

Prawo rzymskie - ćwiczenia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

NAZWA RODZAJ KONTRAKTU OPIS STRONY BONAE FIDEI / STRICTI IURIS ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KORZYŚĆ ŚRODKI OCHRONY PROCESOWEJ Pożyczka Mutuum REALNY Jednostronny Przeniesienie przez wierzyciela określonej ilości rzeczy na dłużnika, który oddać musi takie same rzeczy w określonym czasie lub na wezwa...