Własność - prawo rzymskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własność - prawo rzymskie - strona 1 Własność - prawo rzymskie - strona 2 Własność - prawo rzymskie - strona 3

Fragment notatki:


Własność (dominium, proprietas) - pełne władztwo nad rzeczą, nieograniczone, może zrobić z rzeczą co chce; właściciel (erus, dominus, propreitarius): -własność kwirytalna (dominium ex iure Quiritium) - przysługiwała tylko obywatelom rzymskim, przysługiwała im ochrona według prawa cywilnego, przedmiotem były res mancipi (przeniesienie przez in iure cessio lub mancipatio; res nec mancipi - przeniesienie przez traditio) Legat windykacyjny - osoba otrzymująca legat staje się właścicielem natychmiast po otwarciu spadku (czyli śmierć spadkodawcy) + mógł nadać niewolnikowi obywatelstwo!; ochrona przez rei vindicatio i actio negatoria -własność bonitarna (pretorska) - porządek prawny: ius honorarium; właścicielem był nadal zbywca, nabywca miał tylko rzecz w swoim majątku, np. przekazanie niewolnika. Rzecz stawała się własnością nabywcy na skutek zasiedzenia. Przed upływem zasiedzenia istniała tzw. duplex dominium - podwójna własność. Środkiem ochrony były interdykty posesoryjne, dyspozycje, actio publiciana - fikcja upływu czasu potrzebnego do zasiedzenia. *Justynian zniósł różnice między własnością kwirytalną i bonitarną -nieruchomości w prowincjach (quasi własność gruntów prowincjonalnych) - oddanie obywatelom rzymskim w posiadanie i użytkowanie w zamian za daninę na rzecz państwa; należały do ludu rzymskiego albo do cesarza, nie mogły być przedmiotem własności indywidualnej. 292 - zrównanie prowincji z nieruchomościami italskimi. Od Dioklecjana zasiedzenie. Danina: tributio (prowincje cesarskie)/stipendium(zarządzane przez senat). Zakres uprawnień: sprzedaż przez traditio, dziedziczenie przez wstępnych, podatki, ochrona petytoryjna jak przy właścicielach kwirytalnych -własność peregrynów - zgodnie z zasadą personalności prawa (tylko w przypadku certae civitatis); ich władanie było chronione tylko przez pretora lub namiestnika prowincji. Istniało do 212r. - nadanie przez Karakallę obywatelstwa mieszkańcom imperium rzymskiego. Uprawnienia właściciela: -ius possidendi - możliwość posiadania, czyli faktycznego władania rzeczą -ius utendi - możliwość używania rzeczy -ius abutendi - prawo do zużycia rzeczy; przeciwstawiane zakazowi nadużywania prawa -ius fruendi - pobieranie pożytków -ius dispodendi - rozporządzanie (sprzedaż, darowizna, depozyt, zastaw, depozyt, emfiteuza, superficies, testament, oddanie prawa do używania i pobierania pożytków)
Ograniczenia prawa własności: (u jej podstaw zawsze była użyteczność publiczna) -w sferze obyczajowej (np. zaniedbywanie w uprawie roli) -wynikające z prawa sąsiedzkiego (np. zakaz zmiany spływu wody, wchodzenie na cudzy grunt celem zebrania owoców, immisiones - szkodliwe oddziaływanie na grunt sąsiedzki)

(…)

… na rzece )
B)ruchomość+nieruchomość (np. inaedificatio - wzniesienie budynku, implantatio- zasadzenie, satio - zasianie)
-superficies solo cedit - to co jest na powierzchni przypada gruntowi
C)ruchomość+ruchomość - kazuistycznie
-ferruminatio - spawanie, własność całej rzeczy właścicielowi rzeczy głównej
-confusio - zlanie płynów, stopienie metali
-commixtio - zmieszanie rzeczy stałych…
…, że jest właścicielem mieszkają w jednej prowincji (10/20 lat). Forma zasiedzenia od Justyniana. <30 lat/ 40lat grunty kościelne>; odrzucenie wymogu słusznego tytułu
*usucapio_longi temporis praescriptio - zasiedzenie w prawie justyniańskim!
-nabycie pierwotne: a)occupatio - zawłaszczenie, czyli nabycie rzeczy niczyjej (np. zawładnięcie dzikim zwierzęciem, złowienie ryby, muszle z morza, mienie należące…
… ruchomej; interdictum quem fundum - w procesie o nieruchomości
-w formułce rei vindicatio powoływano się na uprawnienia w świetle prawa Kwirynów
-litis contestatio - ugruntowanie sporu. W tym przypadku ciężar rozstrzygnięcia spoczywał na sędziemu, a przeprowadzenia dowodu na powodzie (dowód spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza)
-celem było uznanie praw właściciela-powoda i odzyskanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz