Prawo rzymskie - strona 26

Odpowiedzi egzaminacyjne z prawa rzymskiego

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Marek Kuryłowicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4977

in. zagadnienia takie jak: prawo publiczne, prawo prywatne, pomoc własna i obrona cywilnym, zdolność procesowa, ciężar dowodu, postępowanie dowodowe, egzekucja majątkowa, proces kognicyjny, zdolność prawa, wady oświadczenia woli, rozwiązanie małżeństwa, emancypacja. W notatce znaleźć można równ...

Pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2954

...Legendarne początki: Eneasz z płonącej Troi (historię opisał Owidiusz w „Eneidzie”) uciekł do Kartaginy (tereny dzisiejszej Turcji i Libii), państwa nadmorskiego o silnych rządach Dydony. Eneasz wzgardził zakochaną w nim królową i dotarł na płw. Apeniński, do krainy zwanej Lacjum. Osiedlił...

Rzeczy w prawie rzymskim-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Renata Kamińska
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

IUS QUOD AD RES PERTINET [152-345] RZECZY [152-162] res patrimonium (bona), majatek jako calosc res corporales (res quae tangi possunt) res incorporales (res in iura consistunt) fructus fructus naturales fructus pendentes fructus separatii [192] fructus civiles (loco fructus) podzialy rze...

Prawo osobowe

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Aldona Rita Jurewicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3318

...2. Początek i koniec osobowości fizycznej. Osobowość człowieka rozpoczyna się w zasadzie z chwilą jego urodzenia, ale w prawie rzymskim z chwilą urodzenia zdolność prawna zaczynała się tylko u osób wolnych – niewolnicy jej nie mieli. Zdolność prawna zależała od trzech wspomnianym czynnik...

Elementy i czynności prawne

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Aldona Rita Jurewicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2072

...→ Czynności formalne i nieformalne Czynności formalne to czynności, w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie. Uchybienie tej formie powodowało nieważność czynności. W prawie archaicznym przeważały takie czynności. Nazywano je negotia stricti iuris i wywo...

Rozszerzenie klasycznego systemu kontraktowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

ROZSZERZENIE KLASYCZNEGO SYSTEMU KONTRAKTOWEGO $ 138. Kontrakty nienazwane - contractus innominanti - w III wne załamał się dotychczasowy system gospodarki towarowo-pieniężnej - nastąpił nawrót do prostszych form gospodarki naturalnej

Zobowiązania jak gdyby z kontraktu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

B. ZOBOWIĄZANIA JAK GDYBY Z KONTRAKTU $ 141. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Negotiorum gestio to doraźne załatwienie spraw osób nieobecnych i zmarłych - zobowiązanie dwustronne, niezupełnie - ale powstaje w wyniku czynności jednostronnej, bez wiedzy drugiej strony - jeśli druga strona z...

Nabycie spadku i jego skutki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1386

NABYCIE SPADKU I JEGO SKUTKI $ 160. Nabycie spadku Ipso iure - z mocy prawa - sui heredes, zwani też dziedzicami koniecznymi - nie potrzebne dodatkowe czynności - mogli zrzec się spadku, jeśli był nazbyt obciążony długiem, wierzyciele ...

Paremie łacińskie - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

1. Accesio cedit principali Przyrost przypada temu co główne 2. Falsa demonstratio non nocet Fałszywe oznaczenie przedmiotu nie szkodzi 3. Fur semper moram facere videtur Złodziej zawsze pozostaje w zwłoce 4. Genus perire non censetur Uważa się że gatunek nie ginie 5.

Powołanie do spadku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

II. POWOŁANIE DO SPADKU $ 157. Dziedziczenie testamentowe Powołanie do spadku wynikało z woli spadkodawcy, wyrażonej w testamencie Testament - jednostronna czynność prawna, bez udziału osób trzecich - wyraża ostatnią wolę testatora, odwołalna aż do śmierci, skuteczna po śmierci - musiało być us...