Postępowanie cywilne - strona 26

Interwencja uboczna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

INTERWENCJA UBOCZNA: Polega na zgłoszeniu przez osobę trzecią zwaną interwenientem ubocznym swojego udziału w procesie po jednej ze stron. Interwenient swoje zgłoszenie powinien złożyć na piśmie do chwili zamknięcia rozprawy w II inst...

Istota wzroku zaocznego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

ISTOTA WYROKU ZAOCZNEGO Wyrok zaoczny jest właśnie przykładem z jednej strony ochrony interesów proc. a z drugiej jest wyrazem przekazania stronie kompetencji do samodzielnego decydowania czy chce podjąć obronę. Jeżeli strona chce zrezygnować z obrony to sąd nie może jej wyręczyć. Strona która nie ...

Jurysdykcja krajowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Jurysdykcja krajowa   Właściwość miejscowa - podział zadań orzeczniczych między sądy tego samego kraju (państwa).   Jurysdykcja krajowa – odnosi się do władzy publicznej i stanowi przymiot suwerennego państwa. Oznacza ona podział zadań orzeczniczych między sądownictwa różnych państw. O tym jakie...

Wyrok zaoczny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

KIEDY SĄD MOŻE WYDAĆ WYROK ZAOCZNY? Zgodnie z art.339 pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienie nie bierze w niej udziału. Skutek pasywności, bierności pozwanego?- Sąd wszystkie okoliczności faktyczne ...

Naczelne zasady prawa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

NACZELNE ZASADY PRAWA CYWILNEGO -powstaly na wskutek stosowania norm procesowych w praktyce orzeczniczej -ich znaczenie przejawia sie w tym,ze wywieraja one wplyw na poszczegolne instytucje procesowe -przenikaja z natezeniem roznym ...

Normy postępowania cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

NORMY POSTEPOWANIA CYWILNEGO -obejmuje prawo procesowe, zespol norm okreslajacych wlasciwosc organow i postepowanie w sprawach cywilnych a także uczestnikow wystepujacych w postep.cywilnym -pr.procesowe obejmuje poza normami proces. normy kompetencyjneo właściwości organow sadu -normy procesowe j...

Obrona pozwanego w procesie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

OBRONA POZWANEGO W PROCESIE Odróżniamy: -obronę swoich praw w procesie która dotyczy zarówno strony pozwanej i powodowej od obrony pozwanego w procesie. Wniosek- obrona pozwanego w procesie jest kategorią węższą od szeroko rozumianej obrony swoich praw przez strony procesowe. PYT: Jaki jest skute...

Opis rozprawy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

OPIS ROZPRAWY W praktyce mówi się często o odroczeniu rozprawy, wyznaczeniu rozprawy- ale nie mamy kilku rozpraw tylko jedną podzieloną na kilka posiedzeń. Rozprawa wiąże się z realizacją podstawowych zasad postępowania takich jak: z. bezpośredniości, z.

Orzeczenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

ORZECZENIA dzielimy je na: 1. )Kończące( np: wyrok końcowy) i niekończące postępowania(np:postanow. o przeprowadzeniu dowodu) 2.) a: merytoryczne b: niemerytoryczne(zw. formalnymi lub proceduralnymi) Ad.a) to orzeczenia odnoszące się do zasadności lub bezzasadności powódźtwa w postęp. procesowym...

Podział prawomocności-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

PODZIAŁ PRAWOMOCNOŚCI 1.Prawomocnośc formalna 2.Prawomocnosć materialna PYT:Kiedy powstaje prawomocność formalna? odp. Wtedy gdy od orzeczenia (wyroku) nie przysługuje zwyczajny śr...