Opis rozprawy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis rozprawy-opracowanie - strona 1 Opis rozprawy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

OPIS ROZPRAWY
W praktyce mówi się często o odroczeniu rozprawy, wyznaczeniu rozprawy- ale nie mamy kilku rozpraw tylko jedną podzieloną na kilka posiedzeń.
Rozprawa wiąże się z realizacją podstawowych zasad postępowania takich jak: z. bezpośredniości, z. kontradyktoryjności, z. jawności.
Rozprawę dzieli się na kilka stadiów:
1.wywołanie sprawy(inicjacja rozprawy)- sąd informuje strony że przystąpił do rozpoznania sprawy i wzywa strony do obecności na rozprawie.
2.przedstawienie stanowisk stron 3.postępowanie dowodowe
4.rozstrząsanie wyników postępowania dowodowego
5.zamknięcie rozprawy
Na 1 posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę i ile strony nie miały wcześniej obowiązku pr. pisemnie przedstawić swojego stanowiska powinno nastąpić wdanie się w spór co do istoty ( czyli zajęcie stanowiska w odniesieniu do zasadności powództwa-meritum sprawy). Łatwo zdekodować istotę wdania się w spór powołując się na:
-zarzut formalny- dotyczy samej strony biegu postępowania
-zarzut materialny- odnosi się do zasadności powództwa.
Już na 1 posiedzeniu sąd POWINIEN nakłaniać strony do zawarcia ugody, którą strony mogą zawrzeć aż do zakończenia postępowania przed sądem II instancji.
 
Ugoda sądowa nie jest tożsama z ugodą cywilno-pr. Skutki ugody sądowej są dalej idące i mają naturę procesową :
a)umorzenie postępowania- w skutek zawarcia ugody
b)skutek powagi rzeczy ugodzonej - res transacta. Jest to zarzut merytoryczny tzn. że jeżeli w innym postępowaniu strona podniesie zarzut zawarcia ugody sądowej to wówczas powództwo zostaje oddalone.
c)wykonalność ugody sądowej- ugoda sądowa jest tytułem egzekucyjnym.
PYT: Wymień tytuł egzekucyjny który nie jest wyrokiem lub innym orzeczeniem?
odp. ugoda sądowa
Z ugodą sądową zrównane są ugoda arbitrażowa i ugoda mediacyjna więc i one nie są tożsame z ugodą cywilno-pr.
Różnice między ugodą sądową co do skutków a ugodą mediacyjną czy arbitrażową?- zawarcie ugody mediacyjnej względnie arbitr. nie musi prowadzić do umorzenia postępowania czy zakończenie postępowania w inny sposób.
Ugodę sądową można również zawrzeć przed wszczęciem postępowania proc. a mianowicie w postępowaniu pojednawczym który jest postępowaniem sądowym (nie mylić z postępowaniem mediacyjnym!)
 
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz