Istota wzroku zaocznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota wzroku zaocznego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ISTOTA WYROKU ZAOCZNEGO
Wyrok zaoczny jest właśnie przykładem z jednej strony ochrony interesów proc. a z drugiej jest wyrazem przekazania stronie kompetencji do samodzielnego decydowania czy chce podjąć obronę. Jeżeli strona chce zrezygnować z obrony to sąd nie może jej wyręczyć. Strona która nie korzysta ze swoich uprawnień nie podejmuje ciężarów procesowych naraża się na negatywne skutki. Takim negatywnym skutkiem jest wyrok zaoczny.
Wyrok zaoczny może być wydany jednak tylko wtedy gdy zostały spełnione warunki sprawiedliwości proceduralnej- zapewnienie możliwości obrony.
Zapewnienie obrony-najkrócej-składa się z 2 elementów:
1.doręczenie pozwu
2.doręczenie zarządzenia o rozprawie
Interesy stron, uczestników postępowania są realizowane z urzędu tylko w marginalnych sytuacjach. W postępowaniu nieproces. tylko tam gdzie sąd wszczyna czy może wszcząć postępowanie z urzędu.
Sąd wszczyna postępowanie z urzędu w postęp. nieproc. tylko tam gdzie w grę wchodzi oprócz ochrony interesu prywatnego również ochrona interesu społecznego.
W postęp. proces. sąd podejmuje działania z urzędu tylko tam gdzie w grę wchodzi ochrona interesu społecznego. Np: badanie z urzędu bezwzg. przesłanek procesowych formalnych- te które powodują nieważnośćpostępowania.
 
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz