Wyrok zaoczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyrok zaoczny-opracowanie - strona 1 Wyrok zaoczny-opracowanie - strona 2 Wyrok zaoczny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KIEDY SĄD MOŻE WYDAĆ WYROK ZAOCZNY?
Zgodnie z art.339 pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienie nie bierze w niej udziału.
Skutek pasywności, bierności pozwanego?- Sąd wszystkie okoliczności faktyczne przytoczone przez powoda uznaje za prawdziwe. Wyjątek- gdy budzą one uzasadnione wątpliwości albo zdaniem sądu zostały przytoczone w celu obejścia prawa.
 
Wpływ pozwanego na dalszy bieg postępowania:
Wydanie wyroku zaocznego wiąże się z pasywnością pozwanego czyli jego postawą, zachowaniem się. Nie mamy doczynienia z czynnością procesową. Pasywność pozwanego nie jest rozpatrywana jako akt woli.
Brak aktywności pozwanego traktuje się jako FAKT PROCESOWY- z którym ustawa wiąże obiektywnie skutek w postaci wyroku zaocznego.
Pozwany może przeciwdziałać wydaniu wyroku zaocznego kiedy podejmuje aktywność procesową.
Ustawa chroni pozwanego przed wydaniem wyroku zaocz. jeżeli ów:
-przed rozprawą złożył jakiekolwiek wyjaśnienia ustne lub pisemne w sprawie. Np:odpowiedział na pozew, brał udział w tzw. przesłuchaniu informacyjnym.
Owa min. aktywnośc pozwanego musi odniesić się do sprawy czyli albo do meritum czyli zasadności powództwa albo do kwestii formalnych czyli dopuszczalności powództwa. Np: pozwany podniósł zarzut braku drogi sądowej, podniósł zarzut przedawnienia.
Owa aktywność nie może jednak dotyczyć tzw. przedpola procesowego. Np:pozwany wnosi o zwolnienie od kosztów proces., pozwany żąda wyłączenia sędziego.
Kolejny instrument chroniący pozwanego:
-wystarczy że pozwany złoży pismo przeprowadzenia rozprawy pod jego nieobecność. Wówczas również nie można wydać wyroku zaocznego.
Reasumując:
Wyrok zaoczny wydaje się gdy druga strona zachowuje się pasywnie. Nie powstaje w ogóle spór między stronami. Pozwany o ile został prawidłowo zawiadomiony samodzielnie decyduje czy chce narazić się na negatywny skutek procesowy. Wyrok zaoczny eliminuje kontradyktoryjność.
 
W międzynarodowym postępowaniu cywilnym taka pasywność oznacza powstanie obowiązku po stronie sądu badania jurysdykcji krajowej z urzędu(art 26 ust1 Rozporządzenia44/2001)
 
Jaki jest dalszy los postępowania po wydaniu wyroku zaocznego?
Jeżeli został wydany wyrok zaoczny nie jest on ogłaszany tylko doręczany obu stronom. Pozwany może zaskarżyć ów wyrok zaoczny o ile w terminie tygodniowym wniesie sprzeciw od wyroku zaocznego.(Czyli może się bronić już po zakończeniu postępowania rozpoznawczego)
Występuje tutaj pewien rodzaj preferowania pozwanego ale skoro przyjmujemy pewien kanon zasad pewien fundament procesu to nie możemy ignorować faktu którego istotą jest sporność, dyspozycyjność, pr. do obrony.

(…)

… (rygor natychmiastowej wykonalności jest odstępstwem od tej reguły)
PYT: Czy dla wszczęcia postępowania egzek. konieczna jest klauzula wykonalności jeżeli wierzyciel posiada wyrok zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności?
odp. Tak, zawsze jest potrzebna klauzula.
 

… jest zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności. (Skutkiem prawomocnego wyroku jest jego wykonalność a wykonalność ozn. że taki wyrok nadaje się do egzekucji. Odstępstwem od tej reguły jest natychmiastowa wykonalność wyroku - czyli wyrok nadaje się do przymusowego wykonania przed jego uprawomocnieniem.)
Powód który uzyskał wyrok zaoczny może wszcząć postępowanie egzekucyjne zanim wyrok stanie się prawomocny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz