Zobowiązania jak gdyby z kontraktu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania jak gdyby z kontraktu - strona 1 Zobowiązania jak gdyby z kontraktu - strona 2

Fragment notatki:


B. ZOBOWIĄZANIA JAK GDYBY Z KONTRAKTU $ 141. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Negotiorum gestio to doraźne załatwienie spraw osób nieobecnych i zmarłych - zobowiązanie dwustronne, niezupełnie
- ale powstaje w wyniku czynności jednostronnej, bez wiedzy drugiej strony
- jeśli druga strona zaaprobowała czynności, negotiorum gestio zamienia się w mandatum Gestor - osoba, która podejmuje czynności w imię drugiej osoby
- nie mogą wynikać z obowiązków gestora wobec dominus negotii, np. jako opiekuna
- mają charakter bezpłatny
- czynności
- jednorazowe i ciągłe
- fizyczne i umysłowe
- faktyczne i prawne
- najczęściej polegały na prowadzeniu procesu, zarządzaniu majątkiem, urządzeniu pogrzebu
- gestor musi zaczętą czynność doprowadzić do końca, nawet w wypadku śmierci dominus negotii
- musi rozliczyć się z nim ze wszystkich korzyści, uzyskanych podczas czynności
Dominus negotii - tzw. zainteresowany, osoba w imieniu której podejmowane są czynności
- musi zwrócić gestorowi poniesione przez niego koszty
Ochrona procesowa - actio negotiorum gestorum directa - powództwo przeciwko gestorowi o zwrot uzyskanych korzyści i o odszkodowanie za ewentualnie wyrządzone szkody - actio negotiorum gestorum contraria - powództwo przeciwko dominus negotii o zwrot poniesionych kosztów
- actio funeraria - powództwo przeciwko spadkobiercom dominus negotii o zwrot kosztów jego pogrzebu
Funkcja - forma wzajemnej pomocy, zwłaszcza w wypadku nagłego wyjazdu obywatela do odległej prowincji albo jego śmierci
$ 142. Bezpodstawne wzbogacenie Zbywca zbywał rzecz w wyniku błędu lub przymusu, nabywca wzbogacał się bezpodstawnie Condictiones - środki procesowe, służące zaskarżaniu bezpodstawnego wzbogacenia - powództwa o zwrot nabytej w ten sposób rzeczy
- condictio indebiti - powództwo o zwrot nienależnego świadczenia
- omyłkowa zapłata długów, które nie istniały
- zdarzała się, gdyż obywatele często uczestniczyli w obrocie poprzez swoich synów, niewolników albo pełnomocników
- wymogi skuteczności
- dług rzeczywiście nigdy nie istniał, został wcześniej spłacony, albo był długiem warunkowym a warunek nie zaistniał - nastąpiło rzeczywiste przesunięcie majątkowe w celu zapłaty fikcyjnego długu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz