Pytania do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania do egzaminu - strona 1 Pytania do egzaminu - strona 2 Pytania do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:
...Legendarne początki:
Eneasz z płonącej Troi (historię opisał Owidiusz w „Eneidzie”) uciekł do Kartaginy (tereny dzisiejszej Turcji i Libii), państwa nadmorskiego o silnych rządach Dydony. Eneasz wzgardził zakochaną w nim królową i dotarł na płw. Apeniński, do krainy zwanej Lacjum. Osiedlił się tam, ożenił i miał dwóch synów: Remusa i Romulusa. Legenda mówi, iż karmieni byli mlekiem wilczycy.
Remus i Romulus są prawdopodobnymi założycielami Romy.
(Poszukuje się podobieństw do Biblii, gdzie Kain i Abel założyli „civitas”- miasto, Rzym natomiast nazywany był „civitas” – miasto obywateli)...


...PRAWO
Prawo rzymskie było prawem bez braków, luk, niedociągnięć. Było doskonałe (posiadało charakter kazuistyczny).
boskie
W czasach starożytnych moralność stała ponad prawem, gdyż wiązała się z prawem boskim (dekalogiem).. Mieszkańcy starożytnego Rzymu wierzyli w bogów. Kapłani poszczególnych bóstw tworzyli prawo, nazywane FAS (boskie). Prawo FAS było przeciwstawione tzw. NEFAS.
„ius” i „lex”...


...I. Metoda egzegetyczna (Szkoła Glosatorów, Bolońska) polegała na lekturze i tłumaczeniu oryginalnych tekstów i tłumaczeniu ich zdanie po zdaniu. Ustalano znaczenie poszczególnych wyrazów i sensu poszczególnych zdań, rozpatrywano wypadki przewidziane w tekstach, interpretowano poszczególne przepisy prawne, zestawiano teksty pokrewne i starano się rozwikłać występujące w nich sprzeczności. Objaśnienia zapisywano między wierszami (glosa interlinearne), lub na marginesie (glosa marginalna). Działacze szkoły: Irnerius (założyciel), Bulgarus, Martinus, Jacobis, Hugo...


...Rodzina opierała się na dwóch typach związków - kognicyjnym i agnatycznym. Rodzina była pod szczególną opieką państwa. W prawie rodzinnym wyróżnimy 3 działy:
1. Prawo małżeńskie – bo podstawową formą związku między ludźmi było małżeństwo
2. Władza ojcowska ...

Prawo Rzymskie - NOTATKI
Legendarne początki:
Eneasz z płonącej Troi (historię opisał Owidiusz w „Eneidzie”) uciekł do Kartaginy (tereny dzisiejszej Turcji i Libii), państwa nadmorskiego o silnych rządach Dydony. Eneasz wzgardził zakochaną w nim królową i dotarł na płw. Apeniński, do krainy zwanej Lacjum. Osiedlił się tam, ożenił i miał dwóch synów: Remusa i Romulusa. Legenda mówi, iż karmieni byli mlekiem wilczycy.
Remus i Romulus są prawdopodobnymi założycielami Romy.
(Poszukuje się podobieństw do Biblii, gdzie Kain i Abel założyli „civitas”- miasto, Rzym natomiast nazywany był „civitas” - miasto obywateli)
Bracia wyznaczyli granice miasta (archaiczny i mitologiczny Rzym miał 15km^2). Zarządzili, że bez zgody nie można było przekraczać linii „promerium” - świętej ziemi rzymskiej. Remus, ciekawy skutków złamania swojego zarządzenia, przekroczył granicę. Romulus kazał go zabić. Stąd nazwa „Roma” - Rzymu, od imienia Romulusa.
Fakty historyczne:
Epoki ustrojowe:
Królestwo
Posiadało 6-7 królów z plemienia Etrusków, tzw. „królowie Etruskowie”. Ostatnim z nich był Tarkwiniusz Pyszny, który bezwzględnie zwalczał konkurencję. Stało się to powodem rewolty i zmiany ustroju.
Rada królewska prawdopodobnie dała podwaliny pod senat rzymski (SQPR - „senatus qupes romanus”), gdzie lud miał uczestniczyć w rządzeniu państwem.
Republika
Państwo stanowiło rzecz wspólną, publiczną dla całego społeczeństwa rzymskiego.
Dwaj konsulowie (tzw.”kollegowie”) sprawowali urząd wspólnie, kolegialnie. Nadzorowali siebie wzajemnie.
W II w. p.n.e., w okresie wielkiego kryzysu republiki, przemian społecznych i gospodarczych, powołano na ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz