Prawo rzymskie - strona 25

Kontrakty werbalne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

VI. KONTRAKTY WERBALNE 1. SPONSIO - służyła do dochodzenia - IUDICIUM LEGITIMUM, 2. DOTIS DICTIO - było to jednostronne przyrzeczenie posagu, 3. IUSIURANDUM LIBERTI - to przysięga niewolnika, że będzie świadczyć usługi po wyzwoleniu ( była potwierdzana po wyzwoleniu). ...

Luka extra legem- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Luka extra legem ma miejsce wtedy, gdy system norm bezpośrednich nie wypowiada się o danym stanie faktycznym, chociaż powinien. Innymi słowy jest to luka polegająca na tym, że normy prawne milczą na temat danego stanu faktycznego. ...

Prawda materialna- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Prawda materialna - zgodna ze stanem faktycznym, weryfikowalna na drodze empirycznej lub postępowania dowodowego (sądowego) wiedza na temat otaczającego nas świata materialnego - jego obiektów i zdarzeń. Są to takie

Preasumptio Iris Domniemanie- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Preasumptio Iris Domniemanie to dyrektywa nakazująca przyjęcie, że jest prawdziwym określone twierdzenie (wniosek domniemania), o ile prawdziwym jest inne twierdzenie (przesłanka domniemania). Na przykład: jeżeli A to domniemywa się / uważa się (funktor tworzący domniemanie), że B. ...

Proces reskryptowy- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Proces reskryptowy: -sędzia (także inne osoby prywatne) mający trudności w rozwikłaniu problemu zwracał się do cesarza z prośbą o rozstrzygnięcie jakiegoś sporu, czynił to sam cesarz albo inny jego urzędnik z zastrzeżeniem, że taki stan faktyczny odpowiada prawdzie -sędzia był związany opinią prawną...

Promulgacja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Promulgacja - pot. ogłoszenie każdego aktu normatywnego. Sensu stricto jest to jedynie ogłoszenie ustawy zarządzone przez głowę państwa, czym w ramach swoich kompetencji potwierdza, że ustawę uchwalono zgodnie z przepisami konstytucji oraz pole...

Sankcja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Sankcja (funktor normotwórczy) - jest to społeczna reakcja na określone działanie jednostki w postaci kary lub nagrody w danej zbiorowości w zależności od tego, czy jednostka ta działa zgodnie lub niezgodnie z ustalonymi w tej zbiorowości regułami. Karane są działania, które są niezgodne z imperatyw...

Wypowiedź normatywna- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

Wypowiedź normatywna - wysłowiony nakaz, zakaz lub dozwolenie staje się normą, gdy towarzyszy jej specyficzny kontekst społeczny w postaci rzeczywistej woli jakiegoś podmiotu zrealizowania wskazanego wzoru zachowania. ...

Zastaw umowny- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 301

Zastaw umowny (hypotheca). Hypotheka - zastaw umowny, polegał na tym, że zastawca był nadal właścicielem i posiadaczem rzeczy obciążonej, a nadto mógł uzyskiwać dalsze kredyty pod zastaw tej samej rzeczy. Wierzyciel, aby móc zrealizować swe prawo, musiał uprzednio wejść w posiadanie przedmiotu zas...

Prawo administracyjne - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1274

I semestr I. Historia PRAWO (ius) - wystepuje w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. 1. Prawo w znaczeniu przedmiotowym - całokształt norm obowiazujacych, rzadzacych _yciem społeczenstwa, bez których społeczenstwo obejsc sie nie mo_e. Sa opatrzone przymusem panstwowym. Ich tresc zmienia sie ...