Wykład - definicja produktu, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja produktu, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

DEFINICJA PRODUKTU
Wg M.W. Pride'a i O.C.Ferrell'a produktem jest “każda rzecz zarówno korzystna, jak i niekorzystna, którą otrzymujemy w ramach wymiany, jest to zbiór materialnych i niemate-rialnych cech zawierających użyteczności i korzyści funkcjonalne, społeczne i psy-chologiczne”. Definicja Ph. Kotlera, który mówi, że produktem jest „cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś prag-nienie lub potrzebę”, kładąca nacisk na zdolność produktu do zaspokajania potrzeb nabywców, wydaje się jednak właściwsza.
Produktami w rozumieniu marketingu są nie tylko dobra materialne, ale wszystko, co zaspokaja jakąś potrzebę nabywców. Może to być:
towar (np. mleko, auto);
usługa (np. fryzjerska);
idea (przystąpienie Polski do UE);
kombinacja tych 3-ech elementów;
człowiek (np. polityk w trakcie kampanii wyborczej, piosenkarz).
Zbiór czterech podstawowych cech wyróżniających usługi określa się mianem 4N. Usługi są bowiem:
nietrwałe - nie można ich przechowywać;
niematerialne - nie mają fizycznej postaci;
niejednorodne - każdy usługodawca wykonuje określony rodzaj usługi w specyficzny dla siebie sposób, dzięki czemu można otrzymać nieco inny efekt końcowy;
niepodzielne - przeważnie nie można danej usługi wykonywać „na raty”, ale realizuje się ją w całości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz