Produkt w koncepcji marketingu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkt w koncepcji marketingu - wykład - strona 1 Produkt w koncepcji marketingu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska
Marketing Międzynarodowy
Wykład VI – Produkt w koncepcji marketingu
Produkt – to cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać wagę, zastać nabyte, użyte lub skonsumowane,
zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę. Produkt jest zbiorem użyteczności (korzyści) dla nabywcy.
1. Trzy aspekty postrzegania produktu:produkt w znaczeniu technicznym (warstwa technologiczno – funkcjonalna) zaspokaja potrzeby.
produkt w znaczeniu szerszym (marka, styl, rodzaj i forma, opakowanie, wzornictwo, sposób użycia)
produkt w znaczeniu globalnym (usługi dodatkowe, gwarancje, warunki dostawy, warunki instalacji i
konserwacji, usługi sektorowe, szkolenia i doradztwo)
2. Podział produktów ze względu na trwałość:dobra trwałe (nigdy nie zużywają się całkowicie)
dobra nietrwałe (zużywają się całkowicie, aż do zniknięcia)
usługi (działania niematerialne, niepodzielne, zamienne)
3. Podział dóbr ze względu na rodzaj nabywcy finalnego:


produkty konsumpcyjny – dobra zaspokajające potrzeby indywidualnych nabywców – konsumentów
produkty przemysłowe dobra wykorzystywane do produkcji innych dóbr konsumpcyjnych i
przemysłowych
4. Klasyfikacja dóbr konsumpcyjnych:
Dobra częstego zakupu


Dobra kupowane:
 przy minimalnym wysiłku ekonomicznym i czasowym
 decyzje rutynowe i impulsywne
Wśród nich znajdują się dobra:
 nabywane rutynowo, nawykowo
 nabywane pod wpływem impulsu
 nabywane pod wpływem szczególnej potrzeby
Dobra wybieralne


Dobra niematerialne i materialne nabywane w wyniku wyboru i porównania cech takich jak:
 stopień w jakim odpowiadają potrzebą nabywcy
 jakość
 cena
 styl
Np. meble, ubrani, AGD
Decyzje lojalnościowe
Dobra specjalne
 wymagają od nabywcy dużego wysiłku czasowego i ekonomicznego
 decyzje rozważne
 nabywane raz lub kilka razy w roku
 posiadają dla nabywcy unikatową charakterystykę
 zwykle są identyfikowane – oznaczone marką
Np. dzieła sztuki, profesjonalny sprzęt, biżuteria z diamentami
Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska
Marketing Międzynarodowy
Wykład VI – Produkt w koncepcji marketingu
Dobra epizodycznego zakupudobra o których istnieniu nabywca nie wie (brak zainteresowania tą dziedziną – specjalistyczna,
profesjonalnego zastosowania)
dobra o których istnieniu nabywca wie, ale przeznaczone są na specjalne okazje
dobra, których zakupu wcześniej się nie planuje
5. Klasyfikacja dóbr przemysłowych:
Surowce oraz materiały i części


materialne elementy podstawowe w tworzeniu i użytkowaniu dóbr oraz usług finalnych
ulegają całkowitemu zużyciu
Dobra kapitałowe


umożliwiają wytworzenie i przeróbkę produktów finalnych
dwie kategorie: obiekty i wyposażenie
Dobra eksploatacyjne i usługi około produkcyjne

produkty o krótkim okresie użytkowania, ale niezbędne do wytworzenia i użytkowania produktów
finalnych
6. Hierarchia produktu:rodzina potrzeb
 rdzeń hierarchii, zaspokajane potrzeby
rodzina produktów
 wszystkie produkty które mogą zaspokoić daną potrzebę w mniejszym lub większym stopniu
klasa produktów
 grupa produktów w ramach rodziny produktów mająca wspólne cechy użytkowe
linia produktu
 grupa produktów w ramach klasy silnie ze sobą powiązanych
typ produktu
 elementy linii produktów, jedna z kilku postaci produktu
marka
 kojarzona z jednym lub kilkoma elementami linii produktu
jednostki produktu
 wersje produktu różniące się np. wielkością opakowania, cechami strukturalnymi czy funkcją
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz