Marketing - strona 28

Wykład - dystrybucja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

DYSTRYBUCJA Definicja: dystrybucja jest to zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia. System dystrybucji składa się z dwóch podsystemów: kan...

Wykład - etapy ewolucji marketingu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1302

ETAPY EWOLUCJI MARKETINGU W procesie ewolucji marketingu można wyróżnić 3 podstawowe etapy: era produkcyjna - związana z rewolucją przemysłową drugiej połowy XIX w. w USA, a następnie w Europie Zachodniej; w Polsce podejście to dominowało przez cały okres funkcjonowania gospodarki centralnie plano...

Wykład - hierarchia produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2093

HIERARCHIA PRODUKTU Według Ph. Kotlera hierarchia produktu stanowi swego rodzaju pomost pomiędzy podstawowymi potrzebami a poszczególnymi jednostkami danego produktu. Wspomniany układ hierarchiczny tworzą: rodzina potrzeb, czyli istota potrzeby (np. dostarczanie białka, wapnia, fosforu); rodzina ...

Oznaczenia produktu - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

INNE OZNACZENIA (OZNAKOWANIA) PRODUKTU Oprócz marki, na produkcie lub jego opakowaniu umieszczane są także inne oznakowania, których zadaniem jest przekazywanie odbiorcom określonych informacji o wyrobie lub/i opakowaniu. Informacje te zakodowane są w postaci znaków: językowych; ikonicznych (np. ...

Koncepcja marketingu - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

KONCEPCJA MARKETINGU MIX Twórcą koncepcji marketingu był N. Borden, który w 1964 roku stworzył 12-elementową mieszankę instrumentów marketingowych. Została ona następnie zmodyfikowana w 1969 roku przez J.E. McCarthy'ego, który ograniczył liczbę instrumentów marketingowych do 4 i jest on autorem naj...

Wykład - definicja marki, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

MARKA Marka jest to element, który wyróżnia produkt spośród innych produktów dostępnych na rynku oraz pozwala na jego jednoznaczną identyfikację jako produktu tej konkretnej firmy. Marka produktu (definicja) jest to nazwa, termin, znak, symbol, rysunek lub inne cechy wyróżniające wyroby danej firm...

Wykład - opakowanie produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

OPAKOWANIE PRODUKTU Rodzaje opakowań: według kryterium zawartości: zbiorcze jednostkowe według kryterium funkcji, jakie spełnia: główne (np. butelka soku) wtórne (np. kartonik na tej butelce) wysyłkowe. Funkcje opakowania Wzrost znaczenia opakowania wynika przede wszystkim z rozszerzania z...

Wykład - promocja i jej elementy, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

PROMOCJA Elementami mieszanki promotion-mix są: reklama (jest to odpłatna, masowa forma promowania produktów, marek lub przedsiębiorstw skierowana do anonimowych odbiorców, często mająca agresywny charakter); propaganda marketingowa (polega na nieodpłatnym kształtowaniu pozytywnego wizerunku prze...

Wykład - rękojmie, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

RĘKOJMIE udziela handlowiec obejmuje wszystkie produkty okresy ustalone są ustawowo podlega jej cały produkt wszystkie okresy produkcji objęte są tym samym czasem Niezgodność produktu z warunkami umowy - rękojmia; Rękojmia - 2 lata, ale są wyjątki np.

Wykład - strategie cenowe, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

STRATEGIE CENOWE Strategie cenowe zależą m.in. od następujących czynników: fazy cyklu życia, w której znajduje się produkt; celów marketingowych ustalonych przez przedsiębiorstwo; intensywności stosowania innych instrumentów marketingowych; rodzaju produktu. Strategia taka powstaje jako wypadk...