Marketing - strona 26

Miejsce marketingu w strategii przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

MIEJSCE MARKETINGU W STRATEGI PRZEDSIĘBIORSTWA Strategia przedsiębiorstwa to: - wyznaczanie długookresowych i ogólnych kierunków i celów działania, a także określenie sposobów ich osiągnięcia 5 elementów strategii firmy (strategia ogólna): 1.Misja firmy 2.Domenta działania (rynki, produkty, ...

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
 • Marketing
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2016

OTOCZENIE MARKETINGOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Otoczenie to zbiór zewnętrznych obiektów i sił, które oddziałują na możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa oraz na utrzymanie udanych transakcji z otoczeniem. Potoczenie dzielimy na: - makrootoczenie - mikroototczenie

Pojęcie marketingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

Pojęcie marketingu Filozofię działania która stawia klienta w centrum zainteresowania firmy nazywamy marketingiem. Zgodnie z zasadami marketingu przedsiębiorstwo osiąga swoje cele, jeśli: - trafnie określa potrzeby potencjalnych klientów - dostarcza im pożądanego zachowania - w sposób bardzi...

Segmentacja rynku - kryteria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
 • Marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1309

Segmentacja rynku Ewolucja podejścia przedsiębiorców do marketingu 1. Marketing masowy Sprzedający angażuje się w masową produkcje, dystrybucje i promocje jednego produktu dla wszystkich nabywców 2. Marketing zróżnicowania produktu ...

Analiza produktu firmy H&M

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

1 Dla pań przygotowano sukienki o niesamowitych krojach i w radosnych kolorach, ubrania pełne paryskiej wytworności i dodatki w zabawnym stylu joie de vivre. (tł. Radość życia) 2. Każda sukienka z damskiej kolekcji Lanvin dla H&M stan...

Marketing - test i odpowiedzi 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
 • Marketing
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2674

1. Popyt to: stan odczuwania braku zaspokojenia wyraz szczególnego sposobu zaspokojenia potrzeb pierwotnych pragnienie posiadania określonych produktów, poparte możliwością i gotowością ich kupienia potrzeba posiadanie określonych produktów 2. W strukturze produktu NIE występuje: produkt potencja...

Projekt - mikrootoczenie lion gym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
 • Marketing
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2037

Ocena Mikrootoczenia: Otoczenie ekonomiczne: Wynika z ogólnej kondycji gospodarczej. W wypadku naszej usługi wpływu nie mają stany kursów walut, czy też stopa oprocentowania kredytów. Niestety duże znaczenie na popyt na nasza usługę maja: stany bezrobocia (im więcej osób bez pracy, tym mniejsza l...

Promocja - definicja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

PROMOCJA Promocja jest to oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku. Promocja jest elementem

Cena-pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

CENA „ Społecznie zweryfikowany efekt pieniężnych nakładów i zaangażowanych zasobów”  Lub inaczej: wszystko to, z czego dana osoba musi zrezygnować w zamian za nabywane dobro lub usługę. Czynniki wpływające na cenę…  WEWNĘTRZNE: koszty, rentowność, cykl życia produktu, przewidywany popyt, stra...

Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa Poziomy (rodzaje konkurencji) w oparciu o stopień substytucyjności: 1. konkurencja w ramach marki (Clio vs. Panda) 2. konkurencja w ramach gałęzi (rynek samochodowy) 3. konkurencja w ramach formy produktu (transport) 4. ogólna konkurencja (konkurenc...