Kapitał przedsiębiorstwa - strona 2

note /search

Koszt kapitału obcego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

Koszt kapitału obcego (po opodatkowaniu) KKO = kd (1-T) Jest to stopa, według której jest oprocentowane zadłużenie, pomniejszona o oszczędności podatkowe. Jest to spowodowane tym, że odsetki zmniejszają podstawę do opodatkowania. W efekcie, z uwagi na możliwość odliczenia odsetek od podstawy do ...

Koszt kapitału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

Koszt kapitału W związku z trudną sytuacja ekonomiczną w 2001 roku Mostostal przestał wypłacać dywidendy. W związku z powyższym niemożliwe jest oszacowanie kosztu kapitału własnego metodą DCF. Niemożliwe okazało się także odnalezienie wartości

Kwestia podziału zysku i jej wpływ na strukturę kapitału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 721

Kwestia podziału zysku i jej wpływ na strukturę kapitału W rozważaniach na temat struktury kapitału przedsiębiorstwa nie można pominąć kwestii podziału zysku oraz związanej z nią polityki dywidend, gdyż zyski zatrzymane w przedsiębiorstwie zasilają kapitały własne i wpływają bezpośrednio na struktu...

Wady i zalety kapitału obcego oraz własnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 5131

Wady i zalety kapitału obcego oraz własnego Przy wyborze docelowej struktury kapitału należy pamiętać o cechach charakterystycznych kapitału obcego oraz własnego. Kapitał obcy ma dwie podstawowe zalety: Zapłacone odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu, co obniża efektywny koszt tego kapitału (...

Wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

WSTĘP Optymalna struktura kapitału to ustalone optymalne relacje pomiędzy kapitałami własnymi a kapitałami obcymi albo optymalny poziom zadłużenia przedsiębiorstwa. Jednym z głównych zadań zarządzających finansami firmy jest ustalenie takiej struktury, która minimalizując koszt kapitału prowadziłab...

Źródła długoterminowych kapitałów obcych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Źródła długoterminowych kapitałów obcych a) Kredyt bankowy długoterminowy Zaciągany jest głównie na określone przedsięwzięcia inwestycyjne, polegające na nabyciu rzeczowych składników majątkowych o długim okresie użytkowania. Jednym z warunków uzyskania takich kredytów może być zaakceptowanie prze...