Koszt kapitału obcego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszt kapitału obcego - strona 1

Fragment notatki:

Koszt kapitału obcego (po opodatkowaniu)
KKO
=
kd (1-T)
Jest to stopa, według której jest oprocentowane zadłużenie, pomniejszona o oszczędności podatkowe. Jest to spowodowane tym, że odsetki zmniejszają podstawę do opodatkowania. W efekcie, z uwagi na możliwość odliczenia odsetek od podstawy do opodatkowania, część kosztu wykorzystania kapitału obcego ponosi państwo. Koszt ten jest iloczynem kd i (1-T), gdzie T jest krańcową stawką opodatkowania dochodów firmy a kd jest oprocentowaniem zadłużenia.
Uzasadnienie wykorzystania kosztu po opodatkowaniu w obliczeniach śred­niego ważonego kosztu kapitału jest następujące. Wartość akcji firmy, którą chcemy maksymalizować, zależy od przepływów pieniężnych po opodatkowaniu. Ponieważ odsetki stanowią koszty uzyskania przychodów, pojawiają się oszczęd­ności podatkowe obniżające rzeczywisty koszt wykorzystania kapitału obcego, powodując, że jego koszt po opodatkowaniu jest mniejszy niż przed opodatko­waniem. Ponieważ jesteśmy zainteresowani przepływami pieniężnymi po opodat­kowaniu, a przepływy pieniężne i stopy procentowe muszą być sprowadzone do porównywalności, korygujemy stopę oprocentowania zadłużenia w dół, tak aby uwzględniała uprzywilejowane traktowanie kapitału obcego przez system po­datkowy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz