Decyzje finansowe- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje finansowe- wykład - strona 1 Decyzje finansowe- wykład - strona 2 Decyzje finansowe- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład
Wpływ opodatkowania na decyzje
finansowe
Kudert St., Jamroży M., Optymalizacja
opodatkowania dochodów przedsiębiorców,
Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 73-107
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Finansowanie wewnętrzne
Zasadniczo zalecane jest maksymalne przesunięcie
dochodu w czasie z uwagi na wystąpienie
korzystnego, podatkowego efektu odsetkowego
(przy założeniu stałej stawki podatkowej)
Należy uwzględniać również niepodatkowy efekt
odsetkowy !
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Finansowanie zewnętrzne
Cienka kapitalizacja – przesłanki
(art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop)
NKUP: odsetki od pożyczek (kredytów) udzielonych
spółce przez jej udziałowca (udziałowców) względnie
spółkę siostrzaną (≥ 25%)
wartość zadłużenia: pożyczki oraz inne zobowiązania
(nie tylko wobec udziałowca wzgl. spółki siostry);
skorygowany kapitał zakładowy
na dzień zapłaty odsetek
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Cienka kapitalizacja - przykład
Dane na dzień płatności odsetek od pożyczki wspólnika:
100 – kapitał zakładowy (skorygowany wg art. 16 ust. 7)
200 – pożyczka od udziałowca ( 25%)
50 – zobowiązania z tytułu dostaw wobec wspólnika
250 – pożyczka od spółki-babki ( 25%)
40 – kwota odsetek od pożyczki udziałowca zapłacona 31.12
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Cienka kapitalizacja – rozwiązanie restrykcyjne
NSA z 6.10.2005r., FSK 2126/04:
jeżeli wartość zadłużenia przekroczy trzykrotność
kapitału spółki o kwotę wyższą od kwoty pożyczki,
pełne odsetki od tej pożyczki nie są kosztem
uzyskania przychodów
Odsetki NKUP:
(200  50  250 )  (3  100 )
1
200
Odsetki KUP: 0
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Cienka kapitalizacja
Jak można uniknąć konsekwencji cienkiej
kapitalizacji ?
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Przykład – podwyższenie kapitału a pożyczka od jedynego
wspólnika (osoba fizyczna)
Założenia:
Pożyczka wspólnika = 1000 j. p.
Oprocentowanie = 10 % (odsetki = 100)
Kapitał zakładowy spółki z. o. o. = 200 j. p.
KUP = odsetki zapłacone od kwoty 600 j. p.
Dochód przed uwzględnieniem odsetek = 109,38 j. p.
(na pokrycie części niepotrącalnych odsetek (tj. 40 j.p.) trzeba
wypracować dochód w wysokości 123,45%,
t.j. 49,38 j.p.= 40 / 0,81)
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Przykład – podwyższenie kapitału a pożyczka wspólnika
będącego rezydentem (osoba fizyczna)
Finansowanie
własne
Finansowanie
obce ( odsetki
potrącalne )
Finansowanie
obce ( odsetki
niepotrącalne )
Finansowanie
obce ( ogółem )
109,38
60
49,38
109,38
zapłacone odsetki
-60
-40
-100
niepotrącalne
odsetki
0
+40
+40
dochód przed
odsetkami
dochód do
opodatkowania
109,38
60
49,38
49,38
podatek
dochodowy 19 %
- 20,78
0
- 9,38
- 9,38
dywidenda przed
opodatkowaniem
88,60
0
0
0
60
40
100
odsetki przed
opodatkowaniem
zryczałtowany
podatek 19 %
- 11,4
- 7,6
- 19
wpływ u
wspólnika
71,77
48,6
32,4
81
w % od dochodu
przed odsetkami
Optymalizacja
- 16,83
65,62 %
81 %
65,62 %
74,05 %
© dr Marcin Jamroży
Przykład –

(…)

… zobowiązania, chyba że organ podatkowy
wykazałby, że strony celowo tak układały swoje stosunki
umowne, aby ominąć przepisy prawa.
(wyrok NSA z 16.04.2003r. I SA/Wr 2969/00)
Kapitalizacja odsetek - przykład
Zgodnie z umową pożyczki odsetki
podlegają rocznej kapitalizacji.
Czy w momencie kapitalizacji powstaje
przychód (dla pożyczkodawcy) i koszt (dla
pożyczkobiorcy)?
Kapitalizacja odsetek - przykład
Swobodne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz