Wykazywanie dochodów- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykazywanie dochodów- wykład - strona 1 Wykazywanie dochodów- wykład - strona 2 Wykazywanie dochodów- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład
Polityka wykazywania dochodów w
przypadku rezydentów
Kudert St., Jamroży M., Optymalizacja
opodatkowania dochodów przedsiębiorców,
Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 117-130
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Optymalizacja
wybór formy względnie struktury planowanej
transakcji w ramach i granicach obowiązującego
prawa podatkowego ukierunkowany na zmniejszenie
poziomu obciążeń podatkowych
menedżerowie powinni znać zasadnicze możliwości
kształtowania obciążeń podatkowych i wykorzystywać
je w praktyce w możliwie największym stopniu, aby
osiągać cele spółek i ich właścicieli
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Optymalizacja
Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza
podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych
konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu
gospodarczego, z których każda będzie miała inny
wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego
podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako
obejście prawa.
(z wyroku WSA z 30 marca 2004 r. sygn. akt III SA
2984/02)
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Zakres stosowania art. 199a Ordynacji
podatkowej
§ 1. Organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej,
uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne
brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności.
§ 2. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej
czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności
prawnej.
§ 3. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w
szczególności zeznań strony, chyba że strona odmawia składania zeznań,
wynikają wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, organ podatkowy
występuje do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia
tego stosunku prawnego lub prawa.
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Środki polityki wykazywania dochodów
Środki polityki wykazywania dochodów
Interpretacja stanu faktycznego
faktycznego
Prawa wyboru
Optymalizacja
Kształtowanie stanu
faktycznego
Swobody uznaniowe
© dr Marcin Jamroży
Efekty polityki wykazywania dochodów
Efekt stawki podatkowej
Efekt odsetkowy
 podatkowy
 niepodatkowy
Efekt progresji
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Podatkowy efekt odsetkowy
Przykład
W 2010 r. spółka z o.o. dokonuje odpisu
aktualizującego uprawdopodabniając nieściągalność
wierzytelności w wysokości 100 000 zł. Zgodnie z
wcześniejszymi planami miała oczekiwać na
wydanie przez komornika postanowienia o
nieściągalności (2011 r.). Przyjmujemy, że wysokość
stawek podatkowych pozostaje bez zmian, a
podatnik stosuje uproszczoną formę płacenia
zaliczek na podatek według art. 25 ust. 6 i n. updop.
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Niepodatkowy efekt odsetkowy
Przykład
Podatnik ustala z klientem, że towar (w cenie 10.000
zł) dostarczy 15.01.2011, zamiast – jak początkowo
uzgodniono – w dniu 15.12.2010. Przesunięciu o
miesiąc ulegnie również zapłata za towar, a
wykazanie określonego dochodu na transakcji
(1.000 zł) – o ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz