Optymalizacja podatkowa

note /search

Decyzje finansowe- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2184

Wykład Wpływ opodatkowania na decyzje finansowe Kudert St., Jamroży M., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 73-107 Optymalizacja © dr Marcin Jamroży Finansowanie wewnętrzne Zasadniczo zalecane jest maksymalne przesunięcie dochodu w czasi...

Decyzje inwestycyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

Wykład Wpływ opodatkowania na decyzje inwestycyjne Kudert St., Jamroży M., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 47-72 Optymalizacja © dr Marcin Jamroży Metody amortyzacji 1. 2. 3. 4. Metoda liniowa Metoda degresywna Metoda jednorazow...

Forma prawna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875

Wybór formy prawnej dla Wybó działalności gospodarczej działalnoś Optymalizacja podatkowa SGH, 19.05.2011 Marcin Grześkowiak doradca podatkowy nr 11419 Mam genialny pomysł na biznes! Niestety, nie znam się na prawie. Proszę o pomoc! Jaką formę prawną mogę przyjąć dla mojej działalności go...

Straty podatkowe- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

Wykład Rozliczanie strat Kudert St., Jamroży M., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 167-181 Optymalizacja © dr Marcin Jamroży 1 Rozliczanie straty podatkowej Przedsiębiorca może obniżyć dochód podatkowy o wysokość straty podatkowej dane...

Wykazywanie dochodów- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1449

Wykład Polityka wykazywania dochodów w przypadku rezydentów Kudert St., Jamroży M., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 117-130 Optymalizacja © dr Marcin Jamroży Optymalizacja wybór formy względnie struktury planowanej transakcji w ramac...

Metody szacowania- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Notatka porusza miedzy innymi zagdanienia takie jak: Przy przeprowadzaniu analizy porównywalności transakcji między podmiotami powiązanymi z transakcjami dokonywanymi przez podmioty niezależne należy uwzględnić różnice w zakresie ekonomicznie istotnych cech porównywanych transakcji, w stopniu, w jak...

Dochody generowane za granica, osoby prawne- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Spółka AGD posiada na terytorium Francji swój oddział, tzn. biuro, przez które prowadzi sprzedaż, zawiera umowy z klientami, prowadzi serwis gwarancyjny i posprzedażowy oraz zarządza regionalną logistyką. Certyfikat rezydencji – oznacza to zaświad...

Dochody z tytułu pracy- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Pani Michalina ma do wyboru umowę o pracę lub umowę zlecenie. W obu przypadkach wynagrodzenie wyniesie 4000 zł brutto. Dodatkowo może w przypadku umowy zlecenia zrezygnować ze składek na ubezpieczenie społeczne, lub tylko z chorobowej. Ile wyniesie jego dochód netto w poszczególnych przypadkach? Pan...

Podatkowe aspekty amortyzacji środków trwałych- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1344

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym ten środek wprowadzono do ewidencji do momentu zrównania odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową (w przypadku postawienia środka w ...