Decyzje inwestycyjne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje inwestycyjne- opracowanie - strona 1 Decyzje inwestycyjne- opracowanie - strona 2 Decyzje inwestycyjne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wykład
Wpływ opodatkowania na decyzje
inwestycyjne
Kudert St., Jamroży M., Optymalizacja
opodatkowania dochodów przedsiębiorców,
Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 47-72
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Metody amortyzacji
1.
2.
3.
4.
Metoda liniowa
Metoda degresywna
Metoda jednorazowa
Indywidualne stawki amortyzacyjne
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Przykład
W spółce X zakupiono używaną maszynę w grudniu
2010r. za kwotę netto 25.000 zł. Stopa
amortyzacyjna według Wykazu stawek
amortyzacyjnych wynosi 10%.
Ustal odpisy amortyzacyjne według metod
dopuszczonych przez prawo podatkowe.
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Przykład
Jeden z udziałowców wniósł do spółki kapitałowej
aportem budynek, którego używał wcześniej przez
dwa lata. Budynek ten, w celu przystosowania do
potrzeb spółki, wymagał kompleksowej modernizacji,
która polegała na adaptacji części powierzchni dla
celów handlowych, na rozprowadzeniu sieci
teleinformatycznej itp. W wyniku tych prac
podwyższeniu uległ standard budynku. Wartość
początkowa budynku wynosiła 245 000 zł, natomiast
wartość prac ulepszających – 82 000 zł.
Czy podatnik może zastosować stawkę
indywidualną?
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Decyzje inwestycyjne - przykład
Przedsiębiorca w formie spółki z o.o. planuje zakupić maszynę w
cenie nabycia 100.000 zł w celu oddania jej w najem. W związku z
tą inwestycją oczekiwane są następujące przepływy pieniężne:
wydatek początkowy I0
bieżące nadwyżki wpływów nad wydatkami CFk
k0
k1
k2
k3
k4
-100 000
25 000
30 000
35 000
38 000
Nadwyżki pieniężne mogą być inwestowane w każdym czasie w
formie lokaty finansowej oprocentowanej w wysokości r=10%
(alternatywna inwestycja).
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Decyzje inwestycyjne – przykład cd.
Wartość bieżąca netto bez uwzględnienia
opodatkowania:
k
0
1
2
3
4
CFk
-100 000
25 000
30 000
35 000
38 000
CFk po zdyskontowaniu
-100 000
22 727
24 793
26 296
25 955
NPV0
Optymalizacja
-229
© dr Marcin Jamroży
Decyzje inwestycyjne – przykład cd.
W celu obliczenia NPV po opodatkowaniu przyjmijmy, że okres
amortyzacji maszyny wynosi 4 lata (metoda liniowa), a dyskonto następuje
według stopy dyskontowej po opodatkowaniu (t=19%)
0
k
przepływy pieniężne CFk
1
-100 000
25 000
2
30 000
3
4
35 000
38 000
(25 000)
(25 000)
(25 000)
(25 000)
(0)
(0)
(5 000)
(10 000)
(13 000)
0
0
-950
-1 900
-2 470
CFk po opodatkowaniu: CFk – Tk
-100 000
25 000
29 050
33 100
35 530
CFt po zdyskontowaniu: r · (1-t)
-100 000
23 127
24 860
26 203
26 019
NPV0t
+208
liniowy odpis amortyzacyjny Dk
dochód podatkowy
zobowiązanie podatkowe Tk
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
Finansowanie ze źródeł obcych
NPVLC
I0
IPk
Ck
t
IPk  Ck  t  IP k
 I0  
k
k 1 (1  r  (1  t ))
K
- pożyczka wypłacona w okresie 0
- płatności odsetkowe w okresie k
- spłaty kapitału w okresie k
- stawka podatku dochodowego
Optymalizacja
© dr Marcin Jamroży
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz