Wstęp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp - strona 1

Fragment notatki:

WSTĘP
Optymalna struktura kapitału to ustalone optymalne relacje pomiędzy kapitałami własnymi a kapitałami obcymi albo optymalny poziom zadłużenia przedsiębiorstwa. Jednym z głównych zadań zarządzających finansami firmy jest ustalenie takiej struktury, która minimalizując koszt kapitału prowadziłaby do maksymalnej wartości przedsiębiorstwa, przy zachowaniu odpowiedniej płynności finansowej i zdolności do spłaty zobowiązań.
Decyzje co do kombinacji źródeł pochodzenia kapitałów finansujących działalność firmy określają wzajemne relacje pomiędzy wielkością wykorzystanych kapitałów własnych i obcych, ale ważne jest, aby decyzje te były poprzedzone odpowiednią analizą ekonomiczną, uwzględniającą związane z nią ryzyko i koszt kapitału.
Finansowanie z własnych źródeł kapitałowych prowadzi do zmniejszania się ryzyka związanego ze strukturą kapitału, ale jednocześnie może oznaczać niewykorzystanie możliwości poprawy efektywności działania, co przekłada się na potencjalny wzrost stopy zwrotu dla właścicieli zaangażowanego kapitału. Z kolei wzrost zaangażowania długu w finansowaniu przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia ryzyka utraty płynności, trudności w odnawianiu kredytów i pozyskiwaniu kolejnych, wzrostu kosztu kapitału kolejnych obcych źródeł czy skracania terminów kredytowania.
Jaka jest zatem idealna struktura kapitału? Jak kształtowana jest ona w firmie Mostostal Zabrze Holding s.a.? Próba odpowiedzi na te pytania będzie przedmiotem niniejszej pracy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz