Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych - strona 2

note /search

Instrumenty ekonomiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

WYKŁAD 11 17/05/2010 Pośredniego oddziaływania: Instrumenty ekonomiczne Dobrowolnego stosowania Inne elementy społecznego oddziaływania INSTRUMENTY EKONOMICZNE oddziałują za pośrednictwem rynku, wykorzystują one kategorię prawa i mechanizmy ekonomiczne, nakłaniają użytkowników środowiska do pr...

Uproszczona formuła rachunku efektywności - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Przedstaw uproszczoną formułę ekonomicznego rachunku efektywności wykorzystywaną w gospodarowaniu środowiskiem. (tu jest sobie wzór ale nie wiem czy on ważny;p str.112) pozwala dokonać w sposób uproszczony wyboru najkorzystniejszego z podlegających ocenie wariantów umożliwia ich porównanie pod wz...

Źródła finansowania inwestycji proekologicznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

NR 82 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Seria: Administracja i Zarządzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz ToruĔski dr inĪ. Henryk WyrĊbek Akademia Podlaska w Siedlcach ħródáa finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland ...

Zasoby wodne Polski - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

Dokonaj oceny zasobów wodnych naszego kraju, uwzględniając ich przyjęte podziały. Polska w porównaniu z innymi krajami ma niewielkie zasoby wodne (1633m3 /rok na 1 mieszkańca - 26 miejsce w Europie. 20% wykorzystywanych w naszym kraju

Przykładowy zestaw egzaminacyjny cz. 2 - ekonomika

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 511

Zdefiniować (a); Wymienić, sformułować, opisać zwięźle (b); Zapisać przy pomocy przyjętej symboliki i wyjaśnić (c); Przedstawić graficznie opisując rysunek (d); Rozwiązać zadanie (e). 1. ekosystem (a) 2. dwie podstawowe funkcje, jakie pełnią

Przykładowe pytania - ekonomika cz. 3

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 609

.biosfera(a) 2.2 instrumenty bezpośredniego oddziaływania i 3 instr. pośredniego oddziaływania w zarządzaniu środowiskiem(b) 3.pojęcie rachunku efektywności i 3 podstawowe tru...

Przykładowy zestaw egzaminacyjny z ekonomiki - 4

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 623

monitoring wód, zbiornik retencyjny 2 funkcje, ekorozwoj, 8 instrumentow, syst ekolog-ekon, 6 podstawowych celow gosp wodnej, zzadanko podobne do tego na wykłądach, klasyfikacja surowcow odnawialne nieodnawialne, wzor ten o odpadach źrodła finansowania działan proekolog o ile pamietam to mielismy: p...

Przykładowe pytania z ekonomiki

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 903

Przykładowe pytania z Ekonomiki (sprzed 3 lat) Antroposfera Ekorozwój Podstawowe funkcje zarządzania w gospodarce wodnej Trzy istotne kierunki działania mające na celu poprawę stanu środowiska i warunków życia mieszkańców osiedli miejskich Ogólna formuła opłacalności gospodarczego wykorzystania...

Zjawiska spowodowane przez zanieczyszczenie powietrza - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Wymień i scharakteryzuj 4 niebezpieczne zjawiska jakie spowodowane są nadmiernym i rosnącym zanieczyszczeniem powietrza. 1. Efekt cieplarniany - zjawisko ocieplania się klimatu na Ziemi wskutek oddziaływania gazów cieplarnianych o trudnyc...

Znaczenie gospodarki wodnej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Omów znaczenie i miejsce gospodarki wodnej w gospodarce narodowej oraz sformułuj w sposób rozwinięty jej cel nadrzędny. Infrastruktura gospodarcza kraju to zbiór wielu różnych systemów obejmujących instytucje i urządzenia niezbędne do właściwego funkcjonowania i rozwoju gospodarki narodowej. Gospod...