Instrumenty ekonomiczne - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty ekonomiczne - wykład - strona 1 Instrumenty ekonomiczne - wykład - strona 2 Instrumenty ekonomiczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 11 17/05/2010
Pośredniego oddziaływania:
Instrumenty ekonomiczne
Dobrowolnego stosowania
Inne elementy społecznego oddziaływania
INSTRUMENTY EKONOMICZNE
oddziałują za pośrednictwem rynku, wykorzystują one kategorię prawa i mechanizmy ekonomiczne, nakłaniają użytkowników środowiska do przyjaznych dla niego zachowań.
a)opłaty za korzystanie ze środowiska:
Opłaty za szczególne korzystanie z wód (pobór wody i odprowadzanie ścieków)
Opłaty produktowe (akcyzy), mają duże znaczenie. Objęte są nimi wszelkie produkty szkodliwe dla środowiska np. paliwa, papierosy, nawozy sztuczne
Opłaty depozytowe, są zawarte w cenie produktu, który po zużyciu może zagrażać w poważnym stopniu środowisku ( akumulatory samochodowe)
Potrzebna jest waloryzacja opłat w związku z inflacją, odpowiednie zróżnicowanie w zależności od warunków istniejących w środowisku na danym obszarze co powinno mieć korzystny wpływ na przestrzenne zagospodarowanie kraju. Nie wolno nikogo zwalniać z tych opłat (np. opłaty za wodę powodują oszczędzanie tej wody!)
b) Subwencje (które powinny być kierowane tam gdzie występują niezawinione klęski żywiołowe:
Dotacje celowe - najczęściej stosowane, dokonywane przede wszystkim z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne fundusze np. wojewódzkie
Kredyty prewencyjne - kredyty BOŚ wymagają wydatkowania także własnych funduszy
c) kary za działalność szkodliwą i nagrody za działalność pożyteczną dla środowiska
KARY nie mogą być wliczane w ciężar kosztów podmiotu naruszającego prawo ekologiczne, ale uderzać w jego zyski; wysokość wymierzanych kar i nagród powinna być odpowiednia do inflacji waloryzowanej i ekonomicznie uzasadniona.
d) oddziaływanie poprzez system podatkowy
oznacza stosowanie odpowiednich ulg za działania proekologiczne najczęściej o charakterze inwestycyjnym do podmiotów racjonalnie gospodarujących odpadami
ulgi podatkowe spełniają tę samą rolę co dotacje celowe - mniejsze wpływy do budżetu, np. wydłużenie wakacji podatkowych, obniżenie podatku
oddziaływanie poprzez podatki bezpośrednie np. akcyzy
e) operowanie wysokością ceł przywozowo-wywozowych i stosowanie embargo (zakaz) na produkty i odpady szkodzące środowisku - można stosować politykę celną, która zmierza do ochrony własnego terytorium przed substancjami obcymi, można również zwalniać z cła w ramach importu te towary, które pomagają środowisku.
f) handel uprawnieniami w zakresie określonego korzystania ze środowiska -


(…)

… świadomości proekologicznej ludzi; główną rolę odgrywają edukacja ekonomiczna, dostęp do informacji o środowisku (warunek samokształcenia ekologicznego, społecznego, sprawnego zarządzania środowiskiem), lobbing proekologiczny w organach prawodawczych (polega na wspomaganiu decydentów przez dostarczanie im dokumentów badań, które służą środowisku), stosowanie instrumentów nacisku społecznego (petycje, manifestacje, demonstracje, zbieranie podpisów popierających rozwiązania proekologiczne)
edukacja ekologiczna - od przedszkola do szkoleń zawodowych, aby człowiek zrozumiał zależności pomiędzy działalnością gospodarczą człowieka a środowiskiem, kształtuje to poziom świadomości i odpowiedzialności za środowisko, umiejętność współdziałania ludzi i sprawne zarządzanie środowiskiem.
Zadaniem instrumentów…
… i celów podrzędnych oraz zintegrowania ich w celu nadrzędnym.
Rachunek efektywności może być prowadzony ex post (po zdarzeniu) lub ex ante (przed zdarzeniem)w drugim przypadku obarczony jest niepewnością i powinien być prowadzony wariantowo przez przyjęcie pesymistycznego i optymistycznego przebiegu zdarzeń.
Jeżeli będący celem działalności efekt może być wyrażony tylko w jednostkach naturalnych
… i DYSKONTOWANIE kapitału.
Zadanie
Przesunięcie nakładów w czasie (przy założeniu że brak inflacji)
Jeśli efektem działania jest przyjęcie rozwiązania przy którym mamy ustalony efekt, przujmujemy rozwiązanie o najmniejszych nakładach.
R1 =1000zł
r=10%
R2=1100zł
R3=1210zł
R4=1331zł
R1 R2 R3 R4
Kapitał końcowy
(oprocentowanie):
(procent składany):
(zadania z prawa budowlanego zw z dyskontowaniem na dany rok…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz