Przykładowe pytania z ekonomiki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania z ekonomiki  - strona 1 Przykładowe pytania z ekonomiki  - strona 2

Fragment notatki:

Przykładowe pytania z Ekonomiki (sprzed 3 lat)
Antroposfera
Ekorozwój
Podstawowe funkcje zarządzania w gospodarce wodnej
Trzy istotne kierunki działania mające na celu poprawę stanu środowiska i warunków życia mieszkańców osiedli miejskich
Ogólna formuła opłacalności gospodarczego wykorzystania odpadów
Nadrzędny cel gospodarki wodnej
Poznany schemat systemu ekonomiczno-ekologicznego
Potrzebne działania zapobiegawcze wynikające z niebezpieczeństwa wyczerpania się surowców nieodnawialnych
Podstawowe źródła finansowania inwestycji proekologicznych
Rozwiń ogólną postać formuły rachunku ekonomicznego efektywności przedsięwzięć w ochronie środowiska
Determinanty gospodarki wodnej
Istota i zakres funkcji zasilania w ramach zarządzania gospodarka wodną
Trzy podstawowe potrzeby człowieka, jakie zaspokaja środowisko przyrodnicze
Globalny system ekologiczno-ekonomiczny
Pojecie ekokonwersji jako sposobu finansowania działalności proekologicznej
Ogólna formuła opłacalności gospodarczego wykorzystania odpadów
Cele niższego rzędu (zad. podst.) gospodarki wodnej
Rodzaje zjawisk klęski ekologicznej wywołanych zanieczyszczeniem powietrza
Stosowane instrumenty ekonomiczne w ochronie i gospodarczym wykorzystaniu środowiska
Zadanie: nakład inwestycyjny na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 10 min zł wydatkowano w ciągu 4-letniego czasu budowy w następujący sposób: 5mln zł w dniu rozpoczęcia budowy, po roku l min zł, po 2 latach 2 min zł, w rok później także 2 min zł. Obliczyć średni okres zamrożenia nakł. inwest. w czasie budowy
Pytania zebrane
l. Rducenci.
2.Ekosystem.
3.Funkcja planowania a gospodarce wodnej.
4.Żródła finansowania inwestycji proekologicznych.
5.Wzór opłacalności gospodarowania odpadami.
6. Schemat systemu ekonomiczno-ekologicznego.
7.Cele podstawowe gospodarki wodnej.
8.Walka z wyczerpywaniem się zasobów nieodnawialnych.
9.instrumenty ekonomiczne wymuszające ochronę środowiska i racjonalne gospodarowanie komponentami środowiska.
10. Zadanie na średni okres zamrożenia kapitału.
wymienić 5 źródeł ,których udział w finansowaniu inwestycji proekologicznych został podany na wykładzie
wymienić istotę i zakres funkcji zasilania w ramach zarządzania gospodarka wodna
wymień 4 najważniejsze zjawiska mające charakter klęski ekologicznej wywołane zanieczyszczeniem powietrza
zapisać przy pomocy przyjętej symboliki i wyjaśnić postać podstawowej formuły różnico

(…)

… symboliki, wyjaśnić, d-przedstawić graficznie opisując rysunek, e- rozwiązać zadanie
l .Ekorozwój(a)/
2.Konsumentów I rzędu w łańcuchu pokarmowym(a)/
3.Podstawowe funkcje zarządzania w gospodarce wodnej(b)/
4.Monitoring wód(a)/
5.Formułę opłacalności odzyskiwania surowców z odpadów(c)/
ó. Poznany na wykładzie schemat systemu ekonomiczno-ekologicznego(d)/
7. Cel nadrzędny gospodarki wodnej(b)/
8. Pożądane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz