Analiza ekonomiczna - strona 22

Wykład - Analiza ekonomiczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Dr Piotr Bober Analiza ekonomiczna 1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, pod red. naukową L. Bednarski i E. Kurtys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006. 2. Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, pod red. naukową J. Duraj, Wydawnictwo Uniwers...

Wykład - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Analiza ekonomiczna Piotr Bober wykłady 2011/2012 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa polega na wykrywaniu struktury zjawisk i procesów występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, ustalaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych powiązań, ustalaniu wielkości i przyczyn odchyleń sta...

Wykład - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

Dr Piotr Bober Analiza ekonomiczna 1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, pod red. naukową L. Bednarski i E. Kurtys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006. 2. Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, pod red. naukową J. Duraj, Wydawnictwo Uniwers...

Wykład - Metody analizy ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

Dr Piotr Bober 1 Metody analizy ekonomicznej Analiza ekonomiczna odzwierciedla metodę postępowania naukowego, opierającą się o rozczłonkowanie całości zjawisk lub procesu gospodarczego, a następnie rozpatrywaniu każdej wydzielonej części osobno. Badania analityczne w zakresie analizy ekonomic...

Wykład - aktywa trwałe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Dr Piotr Bober 1 BILANS AKTYWA AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III Należności długoterminowe III Udziały (akcje) własne (w...

Wykład - Analiza produktywności majątku obrotowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330

+ + Analiza produktywności majątku obrotowego Najczęściej wykorzystuje się wskaźniki analizy ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa oraz praktyczne metody określające efektywną alokację krótkoterminowych zasobów oraz wyznaczające zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Analiza ekonomiczna ...

Wykład - Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274

+ Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich Dr Piotr Bober + 2 Ekonomiczna efektywność gospodarowania pracą może być badana na szczeblu:  przedsiębiorstwa,  w skali gospodarki narodowej. + 3 W latach 80 i 90 XX wieku szczególnie ożywiła się dyskusja na temat zasobó...

Wykład - Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

+ Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Dr Piotr Bober + 2 Główne metody i kierunki analizy akcji Jedną z najbardziej zorganizowanych form rynku jest rynek kapitałowy, którego celem jest:  zapewnienia gospodarce inwestowanie,  umożliwienie dostępu do kapitałów tym, którzy chą r...

Wykład - Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

+ Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością Dr Piotr Bober + 2 Zwykłym sposobem zaspokojenia przez dłużnika roszczeń wierzyciela jest uregulowanie zobowiązania w ustalonym umową terminie. W praktyce gospodarczej często mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której dłużnik uchyla ...

Wykład - wycena przedsiębiorstw

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1456

+ WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW Dr Piotr Bober + Istota wyceny przedsiębiorstwa WYCENA w znaczeniu potocznym określenie wartości lub ustalenie ceny w walucie krajowej przede wszystkim rzeczy, chociaż może się on odnosić również do wartościowania zdarzeń zwłaszcza o charakterze gospodarczym. w...