Analiza ekonomiczna - strona 21

Analiza strategiczna firmy British Amercan Tobbaco

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Charakterystyka firmy British-American Tobacco Industries Group obchodziła jesienią 2000 roku swoją 98 rocznicę powstania. Należy obecnie do największych firm świata i prowadzi interesy głównie w obszarze usług finansowych i wyrobów tytoniowych . W 1991 roku B.A.T. przekroczył 10% udział w globalny...

Analiza strategiczna firmy budowlanej - Rentowność

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

SPIS TREŚCI Ogólna pozycja branży3 Struktura branży3 Strategiczna ch arakterystyka4 Perspektywy stojące przed branżą6 Analiza konkurencyjności7 Analiza sił konkurencji7 Ocena pozycji konkurentów 8 Przewidywane posunięcia głównych konkurentów9 Na co zwrócić główną uwagę ? 9 Analiza sytuacji firmy9 G...

Analiza strategiczna firmy budowlanej - Sektor prywatny - Struktura or...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Charakterystyka firmy ze schematem organizacyjnym Firma Xx Xx działa od 1994 roku. Nie bez znaczenia były bieżące kontakty i znajomości nawiązane przez założycieli firmy w trakcie dotychczasowej działalności w państwowych przedsiębiorstwach budowlanych. Rozpoczynając przygotowania organizacyjne w t...

Analiza strategiczna firmy - startegia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania. To właśnie dobrej strategii wiele firm w gospodarce rynkowej zawdzięcza swój sukces, a co najmniej równie wiele niepowodzeń można wyjaśnić strategicznymi błędami w zarządzaniu. Analiza strategiczna to postępo...

Analiza strategiczna "ORBIS S.A." - Styl zarządzania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

Wprowadzenie Podstawowym zakresem działalności Spółki ORBIS S.A. jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi oraz zarządzanie obiektami hotelowymi. Spółka ORBIS S.A. powyższe usługi realizuje przez własne oddziały hotelowe, w skład których wchodzą 53 obiekt...

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Zarządzanie przedsiębiorstwem...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

A N A L I Z A S T R A T E G I C Z N A P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W nowoczesnym zarządzaniu znaczenia nabiera problematyka tworzenia strategii przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo wkraczając w przyszłość powinno wiedzieć czym chce być , jakie cele i w jaki sposób chce je osiągnąć , jakie ma...

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Zarządzanie strategiczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

A N A L I Z A S T R A T E G I C Z N A P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W nowoczesnym zarządzaniu znaczenia nabiera problematyka tworzenia strategii przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo wkraczając w przyszłość powinno wiedzieć czym chce być , jakie cele i w jaki sposób chce je osiągnąć , jakie ma...

Mieszko - analiza bilansu

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. SSW dr Renata Pałczyńska-Gościniak
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

Mieszko - analiza bilansu Suma bilansowa spółki Mieszko S.A. zmalała nieznacznie w roku 2004 w porównaniu z rokiem poprzednim (spadek o 585 tys. zł). Zmiany w poszczególnych pozycjach aktywów są znikome a najbardziej zauważalny jest spadek

Analiza ekonomiczna - odchylenie łączne -test

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. SSW dr Renata Pałczyńska-Gościniak
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

TEST A Co oznacza „analiza”? c) rozłożenie całości na części W której metodzie liczy się odchylenia łączne? b) różnic cząstkowych Który ze wzorów jest prawidłowy gdy S= xyz c) Oy= So * Y (1+ x+z/2 + xz/3) Czego dotyczy wstępna analiza bila...

Analiza ekonomiczna-test - wskaźniki

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. SSW dr Renata Pałczyńska-Gościniak
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1477

Istota analizy ekonomicznej jako instrumentu zarządzania: sprowadza się do obliczania wskaźników ekonomicznych dostarczaniu kierownictwu informacji do podejmowania decyzji polega na kontrolowaniu gospodarowania w przedsiębiorstwie Indukcja jako metoda badawcza polega na: ustaleniu przyczyn pod...