Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Zarządzanie przedsiębiorstwem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Zarządzanie przedsiębiorstwem - strona 1 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Zarządzanie przedsiębiorstwem - strona 2 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Zarządzanie przedsiębiorstwem - strona 3

Fragment notatki:

A N A L I Z A S T R A T E G I C Z N A P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W nowoczesnym zarządzaniu znaczenia nabiera problematyka tworzenia strategii przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo wkraczając w przyszłość powinno wiedzieć czym chce być , jakie cele i w jaki sposób chce je osiągnąć , jakie ma szanse powodzenia i z jakimi zagrożeniami musi się liczyć w osiąganiu pożądanych pozycji .
Kierownictwo przedsiębiorstwa musi więc odpowiednio zaprogramować zadania i działania ( bieżące i przyszłe ) , czyli opracować koncepcję całościowego rozwoju przedsiębiorstwa i jego przyszłej pozycji względem otoczenia .
Współczesne przedsiębiorstwa działają w warunkach niezmiernie zmiennego otoczenia i powszechnego braku stabilności . Czynniki te powodują, że kształtując strategię zarządzania przedsiębiorstwem jego kierownictwo musi sobie wyraźnie uzmysłowić, że dotychczasowe powodzenie przedsiębiorstwa nie jest żadną gwarancją jego powodzenia w przyszłości. W tych okolicznościach czynnikiem warunkującym sukces przedsiębiorstwa staje się przewidywanie przyszłości.
Przedmiotem naszych rozważań jest Firma „PETROBEL„ która znajduję się w miejscowości Poczesna koło Częstochowy. Została zarejestrowana w sierpniu 1998 r , a działalność podjęła 26 maja 1999 r.
Firma ta powstała w drodze porozumienia udziałowców spółki prawa handlowego i dwóch osób fizycznych .
Kapitał firmy składa się z aparatu w postaci działających Stacji Paliw i układu pieniężnego osób fizycznych . Łącznie jest to 6,3 mln zł. z czego na aport przypada 6,1 mln zł.
Podstawową działalnością firmy jest handel w zakresie hurtowego i detalicznego obrotu paliwami. Ponadto firma zajmuje się sprzedażą artykułów spożywczych i przemysłowych w sklepach „przystacyjnych”, oraz dzierżawą stacji . Struktura organizacyjna składa się z Prezesa , który kieruje firmą jako całością w oparciu o dział finansowy wkładający się z dwóch osób . Na drugim szczeblu znajdują się kierownicy prowadzący poszczególne działy i tak:
Dział handlowy - 1 pracownik Dział Stacji Paliw - 1 pracownik , oraz 1 osoba prowadząca sekretariat i zajmująca się równocześnie kadrami .
Łącznie firma zatrudnia 14 osób z czego 10 pracowników to pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym jako obsługa Stacji Paliw .


(…)

… importowanym paliwem .
Jeżeli chodzi o sprzedaż to firma sprzedaje paliwo stacją paliw w województwie świętokrzyskim, oraz śląskim, a także prowadzi sprzedaż detaliczną na własnej stacji . Ponadto „PETROBEL „ współpracuje z firmami transportowymi , które dostarczają i odbierają paliwa do naszych kontrahentów . Dysponuje nowoczesnymi stacjami paliw , wyszkoloną kadrą i personelem , a także zapleczem w postaci nowoczesnych urządzeń komputerowych i oprogramowania umożliwiających bieżące śledzenie rozliczeń ,oraz monitoring dostaw i odbiorów .
Ważnym „plusem „ firmy jest wysyłanie i przyjmowanie dostawy paliwa poprzez Internet .
Wszelkie rozliczenia pieniężne prowadzone są z bankami poprzez system Home - banking .
Co jest ważne w działalności firmy ?
Otóż firma musi mieć jakiś określony plan działania…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
x
280
100%
x
360
100%
x
435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przeszłość
Teraźniejszość
Przyszłość
T
Czynnik
W
S
R
W
S
R
W
S
R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Polityka podatkowa
25%
3
75
35%
4
140
30%
5
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Sytuacja międzynarodowa
10%
1
10
5%
1
5
0%
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Ceny ropy naftowej
30%
3
90
10%
1
10
20%
2
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Brak odbiorców
25%
2
50
30%
4…
…, z jakimi się obecnie zmagamy to brak specjalistycznego transportu. Obecnie musimy wynajmować samochody przystosowane do przewozu paliwa. Jednakże mamy nadzieję, że w przyszłym roku problem ten zostanie rozwiązany.
Problemami od nas niezależnymi są przede wszystkim:
cena ropy naftowej, którą kształtuje rynek światowy a która w dużej mierze wpływa na cenę paliw,
polityka podatkowa duży podatek akcyzowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz