Analiza strategiczna "ORBIS S.A." - Styl zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna Analiza strategiczna Analiza strategiczna

Fragment notatki:

Wprowadzenie Podstawowym zakresem działalności Spółki ORBIS S.A. jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi oraz zarządzanie obiektami hotelowymi. Spółka ORBIS S.A. powyższe usługi realizuje przez własne oddziały hotelowe, w skład których wchodzą 53 obiekty hotelowe zlokalizowanych na terenie całej Polski. Poza wspomnianymi 53 hotelami wchodzącymi w skład oddziałów Spółki ORBIS S.A. zarządza dodatkowo jednym hotelem trzygwiazdkowym zlokalizowanym w Bydgoszczy, którego jest współwłaścicielem.Za pośrednictwem oddziału „ Zakład Transportu” w Łodzi Spółka ORBIS S.A. świadczyła usługi transportowe, motoryzacyjne i celne oraz prowadziła działalność handlową i usługi magazynowe. Aktualnie, z uwagi na przygotowanie „Zakładu Transportu” do odsprzedaży, działalność operacyjna Zakładu ogranicza się głównie do wynajmu powierzchni i świadczenia usług motoryzacyjnych w zakresie napraw samochodów IVECO. W ramach spółki funkcjonuje również „Zakład Pralniczy” w Poznaniu, który świadczy usługi pralnicze na rzecz poznańskich hoteli sieci Orbis oraz klientów zewnętrznych.
W ramach struktury organizacyjnej spółki działają również zagraniczne jednostki niehandlowe, w skład których wchodzą Ośrodki Informacyjne w Tel-Awiwie i Wiedniu oraz Przedstawicielstwa Spółki w Brukseli, Paryżu i Rzymie. Ośrodki Informacyjne koncentrują się na realizacji polityki handlowej spółki wypracowanej dla danego rynku, poprzez prowadzenie na rzecz jednostek Orbisu działalności akwizycyjnej, reklamowej i informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki przyjazdowej do Polski, zaś Przedstawicielstwa - na prowadzeniu działalności promocyjnej usług hotelarsko - gastronomicznych hoteli ORBIS S.A. i reprezentowaniu interesów spółki.
Jedynym rynkiem, na którym Spółka ORBIS S.A. świadczy usługi, jest rynek krajowy (działalność hotelarsko - gastronomiczna wraz z ługami towarzyszącymi prowadzona jest przez spółkę tylko na terenie kraju) - zagraniczne jednostki niehandlowe, wchodzą w skład struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, stanowią jedynie centra kosztów, nie uczestnicząc w generowaniu przychodów. Na dzień 1.01.1999 r. na liście największych sieci hotelowych świata Spółka ORBIS S.A. zajmowała 47 miejsce, zaś na rynku polskim była i jest zdecydowanie największą siecią hotelową
Większość hoteli należących do Spółki ORBIS S.A. zlokalizowanych jest w głównych miastach Polski Stanowiących centra biznesu (typu: Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Wrocław, Katowice, Szczecin) oraz w miastach atrakcyjnych pod względem turystycznym (Zakopane, Karpacz, Kołobrzeg, Sopot, Częstochowa, Poraj).
2.Charakterystyka przedsiębiorstwa


(…)

…. Dostawcy
Brak uzależnienia od dostawców . Podmioty zajmujące się świadczeniem usług:
-Polskie Biuro Podróży Orbis Sp. z o.o.(jednostka zależna w stosunku do ORBIS S.A.) wraz z jednostką zależną i stowarzyszoną świadczy swoje usługi w ramach rynku turystycznego; zakres świadczonych usług obejmuje przede wszystkim :
a) zagraniczną turystykę przyjazdową
b) zagraniczną turystykę wyjazdową
c) turystykę krajową…
… Jędrusik
FORMA WŁASNOŚCI
ORBIS S.A. - spółka akcyjna posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim. Spółka powstała w wyniku konsolidacji następujących podmiotów:
-ORBIS S.A. - jako podmiot dominujący
-Polskie Biuro Podróży Orbis Sp. z o.o. (PBP Orbis Sp. z o.o.) - jednostka zależna (podlegająca konsolidacji pełnej) - spółka ta jest równocześnie jednostką dominującą w stosunku do następujących spółek, które podlegały konsolidacji z PBP Orbis Sp. z o.o.:
-Polskie Biuro Podróży S.A. ( jednostka zależna od PBP Orbis Sp. z o.o.),
-Amadeus-Start Polska Sp. z o.o. (jednostka stowarzyszona z PBP Orbis Sp. z o.o.)
-ORBIS CASINO Sp. z o.o. jednostka stowarzyszona (podlegająca konsolidacji metodą praw własności);
Członkowie Grupy Kapitałowej ORBIS działają głównie w sferze usług związanych z rynkiem…
…, otwierające aktualnie swoje odnowione wnętrza, świadczące usługi na relatywnie wysokim poziomie, przy jednocześnie odpowiednio konkurencyjnych cenach.
Od początku lat 90 notuje się także silny wzrost konkurencji gastronomicznej w różnych segmentach rynkowych: od gastronomii typu „fast food” do zakładów najwyższej kategorii. Wymusza to na hotelach większą innowacyjność i pomysłowość w prowadzeniu działalności…
… działającymi na rynku turystycznym ( w dziedzinie hotelarskiej , transportowej ) i z nimi związanymi ( rekreacja i rozrywka , nieruchomości hotelowe i biurowe ). W zakresie działalności hotelowej , misją firmy na najbliższe lata jest utrzymanie pozycji największego operatora na rynku trzy- i czterogwiazdkowych hoteli oraz zdobycie liczącej się pozycji na rynku hoteli dwugwiazdkowych w Polsce . Plany dotyczące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz