Wykład - Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - strona 1 Wykład - Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - strona 2 Wykład - Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - strona 3

Fragment notatki:

+
Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
Dr Piotr Bober
+
2
Główne metody i kierunki analizy akcji
Jedną z najbardziej zorganizowanych form rynku jest
rynek kapitałowy, którego celem jest:

zapewnienia
gospodarce
inwestowanie,

umożliwienie dostępu do kapitałów tym, którzy chą rozwijać
działalność gospodarczą,

ułatwienie lokowania kapitałów tym, którzy chcą inwestować,

sterowanie alokacją
społecznymi.
mechanizmu
zasobów
zgodni
stymulującego
z
preferencjami
+
3
Bieżące notowania giełdowe często stanowią podstawę
decyzji o sprzedaży lub kupnie akcji, zmiany cen papierów
wartościowych są w zasadzie nieprzewidywalne
Trudności w przewidywaniu cen akcji na giełdzie nie
stanowią przeszkody w inwestycjach giełdowych, dążenia do
minimalizacji ryzyka związanego z lokowaniem kapitału w
papiery wartościowe przyczyniły się do wykształcenia różnych
metod analizy akcji. W praktyce najszersze zastosowanie mają
dwie metody

analiza fundamentalna

analiza techniczna
+
4
Analiza fundamentalna
Polega na badaniu sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej
spółki. Opiera się na założeniu, że najistotniejszy wpływ na
giełdę mają zjawiska i procesy ekonomiczne występujące poza
rynkiem kapitałowym i to ich znajomość należy wykorzystać do
postawienia trafnej diagnozy ceny akcji
Analiza ta znajduje zastosowanie w określaniu
opłacalności inwestowania w akcje zgodnie z oceną spółki –
emitenta akcji – na podstawie sprawozdawczości finansowej,
konkurencyjności, zamierzeń strategicznych. W ocenie tej
uwzględnia się także zmianę wartości pieniądza w czasie, co ma
zastosowanie w wycenie wartości przdsiębiorstwa.
+
5
Analiza fundamentalna obejmuje:


analizę sektorową,
analizę sytuacji firmy,

analizę finansową,
+
6
Analiza sektorowa
Przedmiotem badan jest środowisko ekonomiczno –
społeczne spółki (rynek lokalny, krajowy i międzynarodowy) w
celu scharakteryzowania cyklu koniunkturalnego. Poddaje się
go ocenie w zakresie opłacalności inwestowania oraz
wielkoścci systematycznego ryzyka występującego w danej
branży
Znajduje tutaj zastosowanie analiza konkurencji M.
Portera nazwana także „analizą pięciu sił”
Polega na badaniu czynników kształtujących jego
atrakcyjność dla obecnych i przyszłych inwestorów :
+
7

siła oddziaływania dostawców i możliwości wywierania przez
nich presji na przedsiębiorstwa sektora (siła przetargowa
dostawców),

siła oddziaływania nabywców i możliwości wywierania przez nich
presji na przedsiębiorstwa sektora (siła przetargowa nabywców),

konkurencja wewnątrz sektora,

groźba pojawienia się nowych produktów,

groźba pojawienia się substytutów
+
8
Analiza sytuacyjna firmy
Zajmuje się diagnostyką stanu spółki, wykorzystując w
tym celu m.in. Metody portfelowe , takie jak np.

macierz BCG;

analiza SWOT.
Analiza sytuacyjna służy rozpoznaniu walorów spółki jako firmy
atrakcyjnej dla inwestorów: pokazaniu jej obecnej pozycji na
rynku i możliwości rozwojowych, zwłasza w odniesieniu

(…)

… jego fragmentów
Rynek giełdowy w Polsce jest opisywany m.in. Przez
Warszawski Indeks Giełdowy
Odzwierciedla on dochodowość inwestycji w akcje
znajdujące się w obrocie na rynku podstawowym oraz obrazuje
procentowe zmiany wartości rynkowej spółek notowanych na
tym rynku
+
15
Mt
WIG  K t x
x1000
Mo
Mt – bieżąca wartość rynkowa spółek giełdowych,
Mo – wartość giełdowa spółek w dniu 16 kwietnia 1991.
Kt…
… zyskowności cenowej akcji

Wskaźnik stopy dywidendy,

Wskaźnik poziomu ceny rynkowej w zysku netto

Wskaźnik kursu giełdowego akcji

Wskaźnik nadwyżki finansowej na jedną akcję do ceny
rynkowej jednej akcji.

Wskaźnik poziomu ceny rynkowej w kapitale własnym
+
25
Wskaźnik zyskowności cenowej
akcji
zysknetto na jedna akcje
x 100
cena rynkowa jednej akcji
Wskaźnik ten pozwala określić wysokość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz