Analiza ekonomiczna - strona 23

Wykład - analiza progu rentowności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Zofia Fengler
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1463

ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej ( w wyrażeniu ilościowym) Kc = Kst + k zj Q (1) gdzie: Q - produkcja (sprzedaż ) w jednostkach naturalnych w analizowanym okresie, Kc - koszty całkowite a...

Wykład - analiza powiązań między wskaźnikami, model Du Ponta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Zofia Fengler
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

ANALIZA POWIĄZAŃ MIĘDZY WSKAŹNIKAMI - MODEL DU PONTA Zależność między rentownością majątku a wskaźnikiem rentowności sprzedaży i efektywności wykorzystania majątku: = Zależność między rentownością kapitału własnego a wskaź...

Analiza matematyczna - ćwiczenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : x ρ y ⇔ x 4 = y 3 Zad 2 Obliczyć Zad 3 Zaznaczyć na płaszczyźnie Gaussa zbiór punków , Zad 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji, asymptoty,

Analiza matematyczna - ćwiczenia i egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : x ρ y ⇔ x 4 = y 3 Zad 2 Obliczyć Zad 3 Zaznaczyć na płaszczyźnie Gaussa zbiór punków , Zad 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji, asymptoty,

Podstawy analizy kosztów

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koszty uzyskania przychodów, podstawowe struktury, koszty stałe i zmienne, jaki to koszt?, typowe bazy porównawcze stosowane w analizie kosztów. ...

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: płynność a wypłacalność, skutki utraty płynnośći, determinanty, wskaźniki środków pieniężnych, stopnie płynność aktywów bieżących. ...

Analiza produkcj i przychodów

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: mierniki naturalne i umowne produktów, produkcja wytworzona, analiza dynamiki sprzedaży produktów jednorodnych, analiza długookresowa, kryteria klasyfikacji przychodów....

Analiza ekonomiczna - funkcje, kryteria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

ściąga z analizy ekonomicznej,wykłady Analiza ekonomiczna: Jako metoda: metoda poznania zjawisk i procesów gosp., polegająca na ich podziale na elementy składowe oraz badaniu powiązań i zależności przyczyn owo-skutkowych między tymi elementami Jako funkcja zarządzania: działania, mające na celu prz...

Podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1932

W dokumencie znajdują się również takie pojęcia jak: cele analizy ekonomicznej, wskaźniki, etapy analizy ekonomicznej, pozaewidencyjne i ewidencyjne źródła informacji, metoda porównań w czasie, metoda porównania wielkości rzeczywistych z planowanymi, metoda kolejnych podstawień. W dalszej części do...

Analiza Ekonomiczna - wskaźniki - teoria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Martyna Wronka
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 6083

Teoria z analizy ekonomicznej Analiza ekonomicznaAnaliza to metoda, która polega na dzieleniu danej całości na części, a następnie na rozpatrywaniu każdej z nich z osobna; metoda badania zjawisk i procesów gospodarczych polegająca na ich podziale na elementy składowe, wykrywaniu związków przyczynow...